Лятна академия за млади лидери

Alt

АКАДЕМИЯ

ИДЕЯТА

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на млади държавни служители до 35 годишна възраст, които имат лидерски потенциал. Обучението включва комбинация от практически задачи и лекции, свързани с изграждане на умения за защитаване на важни политики и проекти, умения за лобиране, за представяне пред публика, протокол и етикет.

ЦЕЛИТЕ

Целта на инициативата е да предостави алтернативна възможност за обмен на опит, иновативни идеи и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

РЕАЛИЗАЦИЯТА

В рамките на 6 дни участниците ще преминат интензивно обучение за развитие на лидерски умения, които са необходими за отстояването на позиции по значими обществени проекти и политики, управление на екипи и въвеждане на иновации, спомагащи за модернизацията на публичната администрация.

Обучителните модули се водят от държавни служители, професионалисти от частния сектор с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

Академията се провежда в смесена форма на обучение (присъствена и електронна). Електронната част на обучението ще стартира две седмици преди началото на присъствената част. Обучението ще се провежда на английски и български език.

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2022

1. Кандидатите следва да са държавни служители по служебно правоотношение на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 31.12.2022) и да са преминали срока на изпитване.

2. Необходимо владеене на английски език – минимално ниво B-2.

3. Кандидатите трябва да изпратят свое есе на тема: „Ефективно управление и модернизация на публичната администрация – реформи и предизвикателства“. Изисквания към есето: Обем - до 5 страници (или 2500 думи), Шрифт: Times New Roman, 12.

4.  Освен есето кандидатите трябва да представят:

5. Комплектът документи трябва да се изпрати на имейл digital@ipa.government.bg, относно „Лятна академия за млади лидери 2022“.

Крайният срок за подаване на документи е 08 юли 2022 г.

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2021

1. Кандидатите следва да са държавни служители на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 12.09.2021) и да са преминали срока на изпитване.

2. Необходимо владеене на английски език – минимално ниво B-2.

3. Кандидатите трябва да изпратят свое есе на тема: Дигиталната ера в публичния сектор – сътрудничество между институциите и развитие на професионални мрежи“. Изисквания към есето: Обем - до 5 страници (или 2500 думи), Шрифт: Times New Roman, 12.

4.  Освен есето кандидатите трябва да представят:

5. Комплектът документи трябва да се изпрати на имейл digital@ipa.government.bg, относно „Лятна академия за млади лидери 2021“.

Крайният срок за подаване на документи е 15 юли 2021 г.

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2020

1. Кандидатите следва да са държавни служители на възраст до 35 г. (включително) и да са преминали срока на изпитване.

2. Необходимо владеене на английски език – минимално ниво B-2.

3. Кандидатите трябва да изпратят свое есе на тема:„Публичната администрация след COVID-19 – предизвикателства и иновации“. Изисквания към есето: Обем - до 5 страници (или 2500 думи), Шрифт: Times New Roman, 12.

4.  Освен есето кандидатите трябва да представят:

5. Комплектът документи трябва да се изпрати до Габриела Савова, на имейл: g.savova@ipa.government.bg , относно „Лятна академия за млади лидери 2020“.

Крайният срок за подаване на документи е 15 юли 2021 г.