18 Септември 2019

В периода 8 – 13 септември 2019 г. Институтът по публична администрация проведе ежегодната Лятна академия за млади лидери под мотото „Дигиталната трансформация – бъдещето на публичните услуги и на взаимодействието на администрацията с гражданското общество“. Тя се реализира в рамките на проект на ИПА по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Лятната академия, в която взеха участие служители до 35 годишна възраст от държавната администрация, се проведе в курортен комплекс Албена и беше открита с приветствие от г-н Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА. Чрез видео-връзка в Лятната академия се включи и г-н Андрей Новаков, член на Европейския парламент. От страна на Държавна агенция „Електронно управление“ участие взе г-жа Гергана Колешанска, директор на дирекция „Политики за е-управление“, която представи постиженията и предизвикателствата пред дигитализацията в публичната администрация.

Програмата на обучението включваше теми, свързани със значението на лидерството в публичния сектор, спецификите на преговорите в ЕС, професионалния бизнес етикет и протокол и работа със заинтересованите страни. Младите лидери се запознаха и с подхода на дизайн мисленето /Design Thinking/, който насърчава иновациите и екипната работа. Академията беше фокусирана върху ориентираното към действие обучение и чрез комбинация от лекции, практически задачи и уъркшопове обучаемите бяха насърчени да участват активно в процеса на работа.