Институтът по публична администрация стартира кампания за набиране на участници в програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA). Поради създалата се обстановка с разпространението на COVID-19, е взето решение първата сесия на програмата да се проведе онлайн. Тя ще е с продължителност 10-15 дни и ще е в периода март – юни 2021 година.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2021 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Освен курсовете за служебно развитие, новият каталог на ИПА включва 88 курса за професионално развитие и предлага:

прочети повече

От Посолството на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария, постъпи информация за възможност за обучение.

прочети повече

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

прочети повече

От 1 юни 2020 г. задължителното обучение за служебно развитие "Въведение в държавната служба" преминава изцяло в електронна форма на 2 етапа.

Първият етап, както и досега, включва 4 електронни модула за самообучение, по 4 уч. часа всеки, с период за преминаването им от 3 седмици.

прочети повече

Поради извънредната обстановка във връзка с разпространение на COVID-19, сесията за юни месец на програма „Еразъм за публичната администрация“ се отлага. Тя ще се проведе в периода 13-23 октомври 2020 г., за когато беше планирана третата  редовна сесия за тази година. В резултат на промяната, през април 2020 г. ИПА няма да провежда процедура за подбор на кандидати за третата сесия на програма „Еразъм за публичната администрация“.

прочети повече

Посолството на Япония в България започва набирането на кандидатури за Програма „Japanese-Language Programs for Foreign Service Officers and Public Officials“, организирана от Японската Фондация (The Japan Foundation), съвместно с Министерството на външните работи на Япония.

прочети повече

На 06 февруари 2020 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) на ул. "Аксаков" 1 се състоя официалното връчване на атестации от Посолството на Република Франция в България и удостоверения от Института за успешното завършване на втора група от курс на тема: „Усвояване на административен френски език. Обновяване на интерактивна практика“.

прочети повече

И през 2020 г. българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация). Посолството на Франция в България подкрепя финансово участието в семинарите.

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 9 – 19 юни 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече