Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел.

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел.

прочети повече

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

прочети повече

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) обявява конкурс за прием в магистърската програма „Управление и контрол на обществените поръчки“ през новата академична година.

Учебното съдържание на програмата се състои от 9 дисциплини, водени от утвърдени преподаватели с голям практически опит, разпределени в рамките на 2 семестъра, насочени към усвояването на нови знания и умения като:

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел.

прочети повече

И през настоящата 2023 г. българските държавни служители имат отново възможност да кандидатстват за международни специализирани обучения по публична администрация на Националния институт за публична служба, INSP (приемник на ENA), в Париж, Франция.

Обученията са насочени към държавни служители с висше образование, които имат минимум 3 години професионален опит в държавната администрация; препоръчани са от ръководството на институцията, в която работят, и са с високо ниво на владеене на френски език.

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел.

прочети повече

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

прочети повече

Европейската комисия отвори процедурата за участие в Програмата за националните експерти по професионално обучение през 2023 г. Тези „структурни стажове“ дават възможност на експерти от администрацията на държавите членки да добият краткосрочен опит за методите на работа институциите на ЕС. Кандидатите трябва да служители на постоянен договор в държавната администрация и не трябва да са имали друг професионален опит с институциите на ЕС. Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация. Срокът на стажовете е между 3 и 5 месеца.

прочети повече

В периода 28 юни – 8 юли се проведе първата сесия за 2022 година на  програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). Програмата се проведе присъствено за първи път от март 2020 година насам и от България участие взеха двама души.

Представяме ви впечатленията на Габриела Николова, старши експерт отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика:

прочети повече