От 1 юни 2020 г. задължителното обучение за служебно развитие "Въведение в държавната служба" преминава изцяло в електронна форма на 2 етапа.

Първият етап, както и досега, включва 4 електронни модула за самообучение, по 4 уч. часа всеки, с период за преминаването им от 3 седмици.

прочети повече

Поради извънредната обстановка във връзка с разпространение на COVID-19, сесията за юни месец на програма „Еразъм за публичната администрация“ се отлага. Тя ще се проведе в периода 13-23 октомври 2020 г., за когато беше планирана третата  редовна сесия за тази година. В резултат на промяната, през април 2020 г. ИПА няма да провежда процедура за подбор на кандидати за третата сесия на програма „Еразъм за публичната администрация“.

прочети повече

Посолството на Япония в България започва набирането на кандидатури за Програма „Japanese-Language Programs for Foreign Service Officers and Public Officials“, организирана от Японската Фондация (The Japan Foundation), съвместно с Министерството на външните работи на Япония.

прочети повече

На 06 февруари 2020 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) на ул. "Аксаков" 1 се състоя официалното връчване на атестации от Посолството на Република Франция в България и удостоверения от Института за успешното завършване на втора група от курс на тема: „Усвояване на административен френски език. Обновяване на интерактивна практика“.

прочети повече

И през 2020 г. българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация). Посолството на Франция в България подкрепя финансово участието в семинарите.

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 9 – 19 юни 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече

В периода 15 – 25 октомври 2019 г. се проведе поредната сесия по Програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). От България в обучението участие взеха Стефан Шавулев, Министерство на вътрешните работи и Стефан Нинов, Министерство на външните работи, които получиха възможността да посетят институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

В края на януари 2020 г. ИПА ще обяви нова процедура за кандидатстване по Програмата за периода 9 – 16 юни 2020 г.

 

прочети повече

Последният курс на Френското висше училище по администрация (ENA) за 2019 г., за който български държавни служители могат да кандидатстват е на тема: „Местни власти, модерни градове и отворено управление“ (Local Authorities, smart cities and open government).

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 3 – 13 март 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече

На 18.10.2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) бе дадено началото на обучение за служители от държавната администрация на тема „Усвояване на административен френски език. Обновяване и интерактивна практика“. Обучението ще продължи до февруари 2020 г. и се основава на комбинация от онлайн обучение според индивидуалните възможности на всеки участник и присъствени дни в група.

прочети повече