Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

прочети повече

На 11 и 12 март се проведоха две онлайн обучения на тема „Тютюнопушенето – рисков фактор в условията на пандемия от Ковид-19 и защита на общественото здраве от вмешателството на тютюневата индустрия.“ Обученията бяха организирани от „Коалиция за живот без тютюнев дим“, Сдружение “България без дим” и Сдружение „Въздух за здраве“, с подкрепата на офиса на СЗО за България и със съдействието на Института по публична администрация.

прочети повече

Онлайн курсът „Elements of AI“/„Елементи на изкуствения интелект“ стартира в България. Безплатният онлайн курс е създаден от фирмата Reaktor и Университета в Хелзинки във връзка с Финландското председателство на Съвета на ЕС. Курсът е класиран като един от 100-те масови отворени онлайн курсове (МООС) и е оценен на първо място сред MOOC курсовете в света в областта на компютърните науки. До 2021 г. курсът ще бъде свободно достъпен на всички официални езици на Европейския съюз.

прочети повече

През 2021 г.  българските държавни служители имат отново възможност да кандидатстват за обучения в ЕNA, Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация) въз основа на сътрудничеството на ИПА с Френския институт и Френското посолство в България.

прочети повече

Институтът по публична администрация стартира кампания за набиране на участници в програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA). Поради създалата се обстановка с разпространението на COVID-19, е взето решение първата сесия на програмата да се проведе онлайн. Тя ще е с продължителност 10-15 дни и ще е в периода март – юни 2021 година.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2021 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Освен курсовете за служебно развитие, новият каталог на ИПА включва 88 курса за професионално развитие и предлага:

прочети повече

От Посолството на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария, постъпи информация за възможност за обучение.

прочети повече

Институтът по публична администрация открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за японската магистърска програма “Young Leaders’ Program (YLP)“. Програмата се организира от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио и Посолството на Япония в Република България.

прочети повече

От 1 юни 2020 г. задължителното обучение за служебно развитие "Въведение в държавната служба" преминава изцяло в електронна форма на 2 етапа.

Първият етап, както и досега, включва 4 електронни модула за самообучение, по 4 уч. часа всеки, с период за преминаването им от 3 седмици.

прочети повече

Поради извънредната обстановка във връзка с разпространение на COVID-19, сесията за юни месец на програма „Еразъм за публичната администрация“ се отлага. Тя ще се проведе в периода 13-23 октомври 2020 г., за когато беше планирана третата  редовна сесия за тази година. В резултат на промяната, през април 2020 г. ИПА няма да провежда процедура за подбор на кандидати за третата сесия на програма „Еразъм за публичната администрация“.

прочети повече