Възможности за обучения на български държавни служители във Франция, провеждани от Националния институт за публична служба

И през настоящата 2023 г. българските държавни служители имат отново възможност да кандидатстват за международни специализирани обучения по публична администрация на Националния институт за публична служба, INSP (приемник на ENA), в Париж, Франция.

Обученията са насочени към държавни служители с висше образование, които имат минимум 3 години професионален опит в държавната администрация; препоръчани са от ръководството на институцията, в която работят, и са с високо ниво на владеене на френски език.

През 2023 г. българските държавни служители могат да кандидатстват за участие в следните курсове:

Formation

Langue

Période

Clôture des inscriptions

Lien pour inscription

Concevoir, piloter et évaluer les politiques publiques

Français

22 au 26 mai 2023

28 avril 2023

Lien inscription

L’Union Européenne et ses partenaires économiques : diplomatie économique européenne

Français

30 mai au 2 juin 2023

30 avril 2023

Lien inscription

Mobilisation des ressources fiscales et douanières

Français

5 au 9 juin 2023

8 mai 2023

Lien inscription

Gestion de crises internationales à l’échelle européenne et internationale

Français

12 au 15 juin 2023

15 mai 2023

Lien inscription

Organisation du travail parlementaire

Français

12 au 23 juin 2023

22 mai 2023

Lien inscription

Climat, énergie, environnement : approche réglementaire de l'Union européenne

Français

26 au 29 juin 2023

31 mai 2023

Lien inscription

Piloter l’administration et sa réforme

Français

2 au 6 octobre 2023

8 septembre 2023

Lien inscription

Lutter contre la corruption

Français

13 au 24 novembre 2023

16 octobre 2023

Lien inscription

Nouvelles pratiques du métier de diplomate

Français

4 au 8 décembre 2023

10 novembre 2023

Lien inscription

 

 

 

 

 

Участието в посочените обучения се финансира от Френското посолство, което осигурява стипендии за разходите за обучението и престоя - такси за регистрация, настаняване, дневни разходи и социално осигуряване (с изключение на транспортните разходи до Франция и обратно). Процедурата за подбор на българските кандидати се провежда във Френския институт в София.

От кандидатите се изисква: да заявят своето желание за кандидатстване в рамките на посочения краен срок за съответното обучение – чрез линка за записване за него; както и да изпратят необходимите документи: формуляр за кандидатстване и писмо за представяне, които вече са попълнили онлайн (чрез линка на обучението); CV на френски език; мотивационно писмо на френски език; цветно копие на лична карта/паспорт; копия на дипломите за най-високите позиции (може и на български език), списък с публикации (ако е приложимо).

Подробна информация за отворените за кандидатстване международни обучения (цели, съдържание, целева група и практическа информация) се съдържа в пълния Каталог за 2023 г., който може да намерите на сайта на Френския институт в България.

Лице за контакт за информация за начина на кандидатстване и подбор:

  • Mr. Yoann Thériaud (Йоан Терио), email: yoann.theriaud@institutfrancais.bg, телефон: 02 937 79 28,
    Служба за институционално и техническо сътрудничество, Посолство на Франция в България