В периода 11-14 октомври 2022 г. в гр. Чепеларе бе проведено ново обучение за български лектори и консултанти по CAF на тема:  „Промените в CAF, CAF 2020 и връзката му с други инструменти за управление на качеството“

Новото обучение цели да актуализира и надгради знанията по CAF на вече обучавани от ИПА лектори и консултанти. В този контекст основен фокус на проведения курс бе разясняването на промените и развитието на Европейския модел за качество в публичната администрация, обективирани в новата, последна версия - CAF 2020.

прочети повече

На 6 и 7 октомври 2022 г. в гр. Банско, България, се проведе Третата годишна среща на потребителите на CAF в България като форум на българската CAF общност. В събитието участваха общо 100 души – представители на български организации на централно, областно и местно ниво, прилагащи модел CAF в България, лектори и консултанти по модела, екипът по CAF в ИПА и чуждестранни експерти.

прочети повече

Институтът по публична администрация връчи етикет „Ефективен CAF потребител“ на 24 държавни администрации по време на организираната „Конференция за споделяне на добри практики“, която се проведе на 03.09.2021 г. във Федерация на научно-техническите съюзи, град София. Събитието се организира по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  

прочети повече

На 17 февруари 2021 г. ще се проведе голям международен онлайн форум, организиран от Австрийския CAF Ресурсен център.

прочети повече

 

Публикуван е брой 7 на специализирания електронен бюлетин CAF, в който може да откриете новата версия CAF 2020 на български език както и добрата практика на Министерството на правосъдието. В броя може да се запознаете и с това как преминаха обученията за консултанти по външна оценка, както и останалите ни обучения по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“.

 

прочети повече

На 27 февруари 2020 г. в гр. Хисаря се проведе Първата годишна среща на потребителите на CAF в България. Целта на ИПА и националният CAF ресурсен център е да превърне тази среща в регулярен форум и общност на български организации за споделяне на добри практики, научени уроци и ползи от прилагането на Европейския модел за качество (CAF) в публичната администрация.

прочети повече