ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В периода 26-28 юни 2024 г. в гр. София, се проведе годишен форум на тема: „Управление на качеството в българската държавна администрация“. В събитието участваха общо около 40 души – представители на български администрации от всички нива (специално записани във форума на база платени заявки), лектори, консултанти по модел CAF, екипът по CAF в ИПА, и чуждестранни експерти.

На 26 юни 2024 г. срещата бе официално открита от Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация.

Първият ден бе фокусиран върху актуални нови предизвикателства пред българската държавна администрация. В този контекст Ясен Танев (лектор на ИПА по киберсигурност) представи въпроса за качествената киберсигурност, а Орлин Кузов (институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“) анализира ролята на изкуствения интелект за държавната администрация. Елена Димкина от ИПА сподели новостите в конкурса на ИПА за добри практики в държавната администрация.

През втория ден бяха разгледани основните инструменти по качество, прилагани в българската администрация - EFQM, CAF и ISO. Мими Йотова (ръководител на националния CAF ресурсен център) запозна участниците с модел CAF като специално създаденият инструмент за качество в публичния сектор, тъй като във форума бяха представени предимно нови организации - без опит по прилагане на Общата рамка за оценка – CAF. Милена Здравкова, (консултант по CAF) представи мнението на български администрации, приложили модела, относно неговата ефективност, ефикасност и устойчивост. Веселка Донкова (консултант по CAF) направи презентация относно процедурата за външна обратна връзка и нейното приложение в България. Нели Митева (ръководител на екипа по CAF) сподели научените уроци, полезния ефект и постиженията от прилагането на модела в Областна администрация – Ловеч - приложила 2 пъти CAF.

Основен фокус през третия ден бе представянето на международни инициативи в областта на публичната администрация. Тихана Пузич (заместник директор на Европейския ресурсен център по CAF) разгледа настоящите проекти на Центъра (включително и извършването на нова ревизия на процедурата по външна оценка) и сподели новини относно предстоящи международни форуми по CAF. Тя съобщи, че Европейската среща на потребителите на CAF ще се проведе през м. април 2025 г. в Полша, в рамките на Полското председателство на Съвета на ЕС. Мина Шойлекова (началник сектор „Публична администрация и управление“ към Европейската комисия) запозна присъстващите с ComPAct – най-новата инициатива на Европейската комисия, насочена към публичната администрация.

Участниците във форума изразиха своята благодарност и отлични впечатления от проведеното събитие, и по-специално от разнообразието и актуалността на разгледаните теми, предоставената полезна информация и отлична организация.

 

Снимка от откриване на форума - участниците са с гръб, говори изпълнителният директор на ИПА, вдясно от него се вижда лектор на ИПА Ясен ТаневСнимка от първи ден на форума - участниците са в гръб, говори Ясен Танев - лектор на ИПА, експерт по киберсигурност, вдясно от него пред участниците седи и изпълнителният директор на ИПАСнимка форума - участниците са снимани в гръб. Пред тях говори Орлин Кузов от Института Гейт, а вдясно от него е и изпълнителният директор на ИПАСнимка от залата на форума - участниците са снимани в гръб, пред тях говори Елена Димкина, която представя конкурса за добри практики на ИПАСнимка на презентатори във форума в близък план, която обхваща екрана и двамата презентатори Снимка с общ поглед към участниците в залата