Нов проект на ИПА по оперативна програма „Административен капацитет“

В началото на месец април 2014 ИПА подписа с Управляващия орган на ОПАК  договор за реализиране на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучения и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“ със срок за изпълнение 18 месеца. В проекта са предвидени 4 основни дейности: провеждане на научни изследвания за добри практики в административната дейност, оптимизиране и моделиране на програмите на учебните курсове на ИПА, разработването на нови курсове в сътрудничество с ЕИПА-Маастрихт и ИПА-Дъблин и създаването на електронен портал за онлайн обучение.