Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики се разработи в рамките на проект на ИПА. В него се анализират съществуващи практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики във всички държави – членки на ЕС като подробно са проучени добрите практики в Португалия, Великобритания и Дания.

прочети повече

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики се разработи в рамките на проект на ИПА. В него се анализират съществуващи практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики във всички държави – членки на ЕС като подробно са проучени добрите практики в Португалия, Великобритания и Дания.

прочети повече

ИПА публикува изследване на тема „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“. Фокусът на изследването е подобряване на киберсигурността на публичния сектор, като се отчитат възможностите за приложение на иновативни технологии.

 

прочети повече

На 10 януари 2019 г. в гр. София се проведе Заключителната конференция по проект № BG05SFOP001-2.004-0004 с наименование „Работим за хората“- укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Институт по публична администрация.

 

прочети повече

През 2018 г. Института по публична администрация (ИПА) стартира нова учебна програма „Електронни модули за самообучение“. По Каталог 2019 предстои разработването на още 9курса в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

прочети повече

На 12-13 декември в хотел „Феста“ в гр.София се проведе международна конференция на тема „Кибер сигурност в публичната администрация“. Форумът събра на едно място експерти от областта от държавната администрация и от частния сектор.

 

прочети повече

На 11.12.2018 г. се проведе официалната церемония по връчване на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018. Събитието се проведе в Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ се проведе 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията. На официалната церемония, изпълнителния директор на Института по публична администрация Павел Иванов, връчи награди на победителите и грамоти на всички участващи администрации в три категории – Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

прочети повече

В периода 25 – 26 октомври 2018 г. Институтът по публична администрация (ИПА) организира Среща за обсъждане на Каталог 2019 г.  Събитието се проведе във Велинград, в изпълнение на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

прочети повече

На 11-12 октомври в хотел Феста в София, се проведе регионална конференция "Европейски ценности и обучение на държавната администрация". Двудневното събитие събра на едно място представители на институти по публична администрация от  Румъния, Гърция и Сърбия, експерти и ръководители от централната администрация, експерти от сродните институти в България, представители на български  университети.

 

прочети повече