28 Януари 2019
Alt

ИПА публикува изследване на тема „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“. Фокусът на изследването е подобряване на киберсигурността на публичния сектор, като се отчитат възможностите за приложение на иновативни технологии.

 

 

 

В документа са представени основните дейности, свързани с анализ на държавната политика в областта на киберсигурността; възможности за приложение на блокчейн технологиите в работата на държавната администрация и връзката им с киберсигурността; възможности за използване на изкуствен интелект и чатботове при предоставяне на услуги и комуникация с потребителите, както и за поддържане на киберсигурността. Приложени са резултати от онлайн изследване с експерти по киберсигурност от държавната администрация, академичния сектор и бизнеса.

 

Изследването може да разгледате тук.

 

Изследването е разработено по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.