Контакти

Институт по публична администрация

1000 София
ул. "Аксаков" 1
Tел: 02/ 940 2556
Факс: 02/ 980 9747
E-mail: 

 

За контакти с Длъжностно лице по защита на данните

 

Обща организация на обучението:

Галина Маркова – тел.: 02/940-29-57, e-mail: ,

 

Координация на обучението за служебно развитие:

Снежанка Рибарска – тел: 02/940-25-37, e-mail:

 

Координация на е-обучение:

Радостина Димитрова – тел.: 02/940-37-61, e-mail:

 

Координация на обучения по поръчка:

Начко Миленов – тел.: 02/940-25-60, e-mail:

 

 

Учебна база на ИПА

Банкя
ул. "Шейново" №11
Тел: 02/ 997 7135
E-mail: 

 

 

 

 
 

ТЕЛЕФОН

GSM

E-MAIL

ПАВЕЛ ИВАНОВ     

Изпълнителен директор

940 2556

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА 

Секретар, Деловодство

 940 2556

 

 

Дирекция “ОМДП”

 

 

 

АНЕТА ТУШЕВА

Директор дирекция

940 2548

0888834940

АЙЛИН НИЯЗИЕВА

Мениджър обучение и международна дейност

940 2561

0884911546

ГАЛИНА МАРКОВА

Обща координация на обучението

940 2957

0888403885

ГАБРИЕЛА САВОВА

Публичност и комуникация, мениджър обучение

940 2980

0887220113

ДИАНА ЕНЕВА

Мениджър обучение, изследвания, публичност и комуникация

940 2559

0887220035

ЕЛЕНА ДИМКИНА

Информационна и издателска дейност, проучвания и анализи

940 2894 0888835313

ЗОРНИЦА СТЕФЧОВА

Организатор обучение

940 2542

0884911867

ИННА СТОЯНОВА-НЕНЧЕВА

Международна дейност и проекти

940 2112 0885997048

КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА

Мениджър обучение, международна дейност и проекти

940 2112 0888402215

КАТЯ ТОПАЛОВА 

Е-обучения

940 37 61  0888766576

МИМИ ЙОТОВА

Мениджър обучение, CAF ресурсен център

940 3760

0882026609

НАДЕЖДА ВОЙНИКОВА

Организатор обучение

940 2542 0888403648

НАЧКО МИЛЕНОВ

Мениджър обучение

940 2560

0887213136

НЕВЕНА АМОВА

Мениджър обучение

940 2988

0888915931 

ОЛГА ЧЕРНЕВА

Мениджър обучение

940 3757 0885203623

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА

Мениджър Е-обучение, качество на обучението

940 37 61  0885401158

САВА СТЕФАНОВ

Международна дейност, проучвания и анализи

9403759 0888978044

СНЕЖАНКА РИБАРСКА

Мениджър обучение за служебно развитие, планиране на обучението

940 2537 0885906205

ТАНЯ ИВАНОВА-ЧИКОВА

Е-обучение

940 3758 0888835325

Дирекция “АПФСО”

 

 

 

ДЕСИСЛАВА БИМБАШЕВА  

Директор дирекция

940 2547

 

ИВАН ТОДОРОВ 

Старши юрисконсулт, ЧР

940 2953 0887744601

ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА

Главен счетоводител

940 2954

 

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ

Домакин

940 2985

0888722965

ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА

Касиер

940 2982 0885203631

ЕМИЛИЯ ЗАРЕВА

Старши счетоводител

940 2555