ИПА

гр. София - 1000
ул. 'Аксаков' 1

гр. Банкя - 1320
ул. 'Шейново' 11

гр. София - 1000
ул. 'Будапеща' 17

T 02 940 2556
F 02 980 9747


Контакти

 Обща организация
 на обучението

 ГАЛИНА МАРКОВА,
 тел.: 02/940 2957, моб.:  0888403885
 e-mail:

Координация на обучението
за служебно развитие
 СНЕЖАНКА РИБАРСКА,
 тел.: 02/940 2537, моб.: 0885906205
 e-mail:
Координация на
електронното обучение
 РАДОСТИНА ДИМИТРОВА,
 
тел.: 02/940 3761, моб.: 0885401158
 e-mail:
Координация на
обученията по поръчка
 НАЧКО МИЛЕНОВ,
 тел.: 02/940 2560, моб.: 0887213136
 e-mail:

 

Направете запитване

За връзка с нашите експерти, моля използвайте формата по-долу.

Contact Us WebForm

ПАВЕЛ ИВАНОВ
Изпълнителен директор

02 940 2556

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
Секретар, Деловодство

02 940 2556

Дирекция “ОМДП”

АНЕТА ТУШЕВА
Директор дирекция

02 940 2548

АЙЛИН НИЯЗИЕВА
Мениджър обучение и международна дейност

02 940  2561

ГАЛИНА МАРКОВА
Обща координация на обучението

02 940 2957

ГАБРИЕЛА САВОВА
Публичност и комуникация, мениджър обучение

02 940 2980

ДИАНА ЕНЕВА
Мениджър обучение, изследвания, публичност и комуникация

02 940 2559

EЛЕНА ДИМКИНА
Мениджър обучение, изследвания, публичност и комуникация

02 940 2894

ЗОРНИЦА СТЕФЧОВА
Организатор обучение

02 940 2542

ИННА СТОЯНОВА-НЕНЧЕВА
Международна дейност и проекти

02 940 2112

КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА
 Мениджър обучение, международна дейност и проекти

02 940 2112

КАТЯ ТОПАЛОВА
Е-обучения

02 940 3758

МИМИ ЙОТОВА
Мениджър обучение, CAF ресурсен център

02 940 3760

НАДЕЖДА ВОЙНИКОВА
Организатор обучение

02 940 2542

НАЧКО МИЛЕНОВ
Мениджър обучение

02 940 2560

НЕВЕНА АМОВА
Мениджър обучение

02 940 2988

ОЛГА ЧЕРНЕВА
Мениджър обучение

02 940 3757

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
Мениджър Е-обучение, качество на обучението

02 940 3761

САВА СТЕФАНОВ
Международна дейност, проучвания и анализи

02 940 3759

СНЕЖАНКА РИБАРСКА
Мениджър обучение за служебно развитие,
планиране на обучението

02 940 2537

ТАНЯ ИВАНОВА-ЧИКОВА
Е-обучение

02 940 3758

Дирекция “АПФСО”

ДЕСИСЛАВА БИМБАШЕВА
Директор дирекция

02 940 2547

ИВАН ТОДОРОВ
Старши юрисконсулт, ЧР

02 940 2953

ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА
Главен счетоводител

02 940 2954

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ
Домакин

02 940 2985
 

ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА
Касиер

02 940 2982
 

ЕМИЛИЯ ЗАРЕВА
Старши счетоводител

02 940 2555