Контакти

Институт по публична администрация

1000 София
ул. "Аксаков" 1
Tел: 02/ 940 2556
Факс: 02/ 980 9747
E-mail: 

 

За контакти по организация на обученията:
Галина Маркова 

 

Учебна база на ИПА

Банкя
ул. "Шейново" №11
Тел: 02/ 997 7135
E-mail: 

 

Курсове и мениджъри обучение

 

 
 

ТЕЛЕФОН

GSM

E-MAIL

ПАВЕЛ ИВАНОВ     

Изпълнителен директор

940 2556

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА-ЦВЕТКОВА

Старши експерт - Секретар, Деловодство

 940 2556

 

 

Дирекция “ОМДП”

 

 

 

АНЕТА ТУШЕВА

Директор дирекция

940 2548

0888834940

АЙЛИН НИЯЗИЕВА

Младши експерт - Организатор обучения

940 2561

0884911546

ГАЛИНА МУТАФЧИЙСКА

Главен експерт - Мениджър "Управленски умения", CAF ресурсен център

940 2894

0888978044

ГАЛИНА МАРКОВА

Главен експерт - Обща координация на обучението

940 2957

0888403885

ГАБРИЕЛА САВОВА

Старши експерт - Публичност и комуникация, Е-обучения

940 2980

0887220113

ДИАНА ЕНЕВА

Главен експерт - Мениджър обучение "Нормотворчество и правоприлагане", издателска дейност

940 2559

0887220035

ЗОРНИЦА СТЕФЧОВА

Главен специалист - Организатор обучение

940 2542

0884911867

КАТЯ ТОПАЛОВА 

Младши експерт - Електронни обучения

940 37 61  0888766576

КРИСТИНА АНДРЕЕВА

Главен експерт - Мениджър обучение "Местно управление", Международна дейност

940 3758

0885997048

КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА

Главен експерт - Мениджър обучение, проекти, CAF ресурсен център

940 2537

0888402215

НЕВЕНА АМОВА

Младши експерт - Мениджър обучение "Публични политики"

940 2988

0888915931

НАЧКО МИЛЕНОВ

Главен експерт - Мениджър обучение "Чуждоезиково обучение"

940 2560

0887213136

НАДЯ ВОЙНИКОВА

Старши специалист - Организатор обучение

940 2542

0888403648 

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА

Старши експерт - Мениджър "Електронни обучения"

940 37 61  0885401158

ОЛГА ЧЕРНЕВА

Младши експерт - CAF ресурсен център

940 3757 0885203623

СНЕЖАНКА РИБАРСКА

Главен експерт - Мениджър обучение "Задължително обучение"

940 2537 0885906205

Дирекция “АПФСО”

 

 

 

ДЕСИСЛАВА БИМБАШЕВА  

Директор дирекция

940 2547

 

ИВАН ТОДОРОВ 

Старши юрисконсулт, ЧР

940 2953 0887744601

ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА

Главен счетоводител

940 2954

 

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ

Главен специалист, МОЛ

940 2985

0888722965

ЕМИЛИЯ ЗАРЕВА

Старши счетоводител - работа с фактури, финансов контрольор

940 2555  

ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА

Главен специалист, касиер

940 2982 0885203631