ИПА

гр. София - 1000
ул. 'Аксаков' 1

Учебна база гр. Банкя - 1320
ул. 'Шейново' 11,
Автобуси до Банкя:
от метростанция Люлин: авт. 42.
от метростанция Сливница: авт. 47.
Слиза се на спирка Център Банкя

Учебна база гр. София - 1000
ул. 'Будапеща' 17

T 02 940 2556
E ipa@ipa.government.bg


Контакти

 Обща организация
 на обучението

 ГАЛИНА МАРКОВА,
 тел.: 02/940 2957, моб.:  0888403885
 e-mail: g.markova@ipa.government.bg

Координация на обучението
за служебно развитие
 КАТЯ ТОПАЛОВА,
 тел.: 02/940 3758, моб.:
0888766576
 e-mail: k.topalova@ipa.government.bg
Координация на
електронното обучение
 РАДОСТИНА ДИМИТРОВА,
 
тел.: 02/940 3761, моб.: 0885401158
 e-mail: r.dimitrova@ipa.government.bg
Координация на
обученията по поръчка
 НАЧКО МИЛЕНОВ,
 тел.: 02/940 2560, моб.: 0887213136
 e-mail: n.milenov@ipa.government.bg

Хелп-деск звено за
техническа подкрепа
на потребителите,
работещи с
платформата за е-обучение

 
 support@ipa.government.bg

Длъжностно лице по защита на
данните

 dpo@ipa.government.bg

 

Направете запитване

За връзка с нашите експерти, моля използвайте формата по-долу.

Contact Us WebForm

1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ПАВЕЛ ИВАНОВ
Изпълнителен директор

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
Секретар, Деловодство

02 940 2556

n.georgieva@ipa.government.bg

Дирекция “ОМДП”

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
Директор дирекция

02 940 2548, 0888912041
g.georgieva@ipa.government.bg

АЙЛИН НИЯЗИЕВА
Мениджър обучение и международна дейност

02 940  2561, 0884911546
a.nyazieva@ipa.government.bg
ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА
Организатор

02 940 3759, 0887220035
v.atanasova@ipa.government.bg

ГАЛИНА МАРКОВА
Обща координация на обучението

02 940 2957, 0888403885
g.markova@ipa.government.bg

EЛЕНА ДИМКИНА
Мениджър обучение, изследвания,
публичност и комуникация

02 940 2894, 0888835313
e.dimkina@ipa.government.bg

ЗОРНИЦА СТЕФЧОВА
Организатор обучение

02 940 2559, 0884911867
z.stefchova@ipa.government.bg

ИННА СТОЯНОВА-НЕНЧЕВА
Международна дейност и проекти

02 940 2980, 0885997048
i.stoyanova@ipa.government.bg

КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА
Мениджър обучение, международна
дейност и проекти

02 940 2112, 0888402215
k.gashevska@ipa.government.bg

КАТЯ ТОПАЛОВА
Мениджър обучение за служебно развитие.
Е-обучения

02 940 3758, 0888766576
k.topalova@ipa.government.bg

МИМИ ЙОТОВА
Мениджър обучение,
CAF ресурсен център

02 940 3760, 0882026609
mimi.yotova@ipa.government.bg

НАЧКО МИЛЕНОВ
Мениджър обучение

02 940 2560, 0887213136
n.milenov@ipa.government.bg

ОЛГА ЧЕРНЕВА
Мениджър обучение

02 940 3757, 0885203623
o.cherneva@ipa.government.bg

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
Мениджър е-обучение,
качество на обучението

02 940 3761, 0885401158
r.dimitrova@ipa.government.bg

САВА СТЕФАНОВ
Международна дейност,
проучвания и анализи

02 940 3759, 0888978044
s.stefanov@ipa.government.bg

СВЕТЛИН ТОДОРОВ
Организатор обучение

02 940 2988, 0889755256
s.todorov@ipa.government.bg

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА
Мениджър обучения

02 940  3761, 0887220113
s.georgieva@ipa.government.bg

ТАНЯ ИВАНОВА-ЧИКОВА
Е-обучения

02 940 3758, 0888835325
t.ivanova@ipa.government.bg

Дирекция “АПФСО”

ДЕСИСЛАВА БИМБАШЕВА
Директор дирекция

02 940 2547
d.bimbasheva@ipa.government.bg

ИВАН ТОДОРОВ
Старши юрисконсулт, ЧР

02 940 2953, 0887744601
i.todorov@ipa.government.bg

ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА
Главен счетоводител

02 940 2954
 

КОРНЕЛИЯ ТОДОРОВА
Домакин

02 940 2985
 

ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА
Касиер

02 940 2982
 

ЕМИЛИЯ ЗАРЕВА
Старши счетоводител

02 940 2555