IPA

Sofia - 1000
1 Aksakov Str. ' 1

Bankya - 1320
11 Sheinovo Str.

Sofia - 1000
17 Budapesta Str.

T 02 940 2556
F 02 980 9747


Контакти

 Обща организация
 на обучението

 ГАЛИНА МАРКОВА,
 тел.: 02/940 2957, моб.:  0888403885
 e-mail: g.markova at ipa.government.bg

Координация на обучението
за служебно развитие
 СНЕЖАНКА РИБАРСКА,
 тел.: 02/940 2537, моб.: 0885906205
 e-mail: s.ribarska at ipa.government.bg
Координация на
електронното обучение
 РАДОСТИНА ДИМИТРОВА,
 
тел.: 02/940 3761, моб.: 0885401158
 e-mail: r.dimitrova at ipa.government.bg
Координация на
обученията по поръчка
 НАЧКО МИЛЕНОВ,
 тел.: 02/940 2560, моб.: 0887213136
 e-mail: n.milenov at ipa.government.bg

 

Направете запитване

За връзка с нашите експерти, моля използвайте формата по-долу.

Contact Us WebForm

ПАВЕЛ ИВАНОВ
Изпълнителен директор

02 940 2556

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
Секретар, Деловодство

02 940 2556

Дирекция “ОМДП”

АНЕТА ТУШЕВА
Директор дирекция

02 940 2548, 0888834940
a.tusheva at ipa.government.bg

АЙЛИН НИЯЗИЕВА
Мениджър обучение и международна дейност

02 940  2561, 0884911546
a.nyazieva at ipa.government.bg

ГАЛИНА МАРКОВА
Обща координация на обучението

02 940 2957, 0888403885
g.markova at ipa.government.bg

ГАБРИЕЛА САВОВА
Публичност и комуникация,
мениджър обучение

02 940 2980, 0887220113
g.savova at ipa.government.bg

ДИАНА ЕНЕВА
Мениджър обучение, изследвания,
публичност и комуникация

02 940 2559, 0887220035
d.eneva at ipa.government.bg

EЛЕНА ДИМКИНА
Мениджър обучение, изследвания,
публичност и комуникация

02 940 2894, 0888835313
e.dimkina at ipa.government.bg

ЗОРНИЦА СТЕФЧОВА
Организатор обучение

02 940 2542, 0884911867
z.stefchova at ipa.government.bg

ИННА СТОЯНОВА-НЕНЧЕВА
Международна дейност и проекти

02 940 2112, 0885997048
i.stoyanova at ipa.government.bg

КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА
 Мениджър обучение, международна
дейност и проекти

02 940 2112, 0888402215
k.gashevska at ipa.government.bg

КАТЯ ТОПАЛОВА
Е-обучения

02 940 3758, 0888766576
k.topalova at ipa.government.bg

МИМИ ЙОТОВА
Мениджър обучение,
CAF ресурсен център

02 940 3760, 0882026609
mimi.yotova at ipa.government.bg

НАДЕЖДА ВОЙНИКОВА
Организатор обучение

02 940 2542, 0888403648
n_vojnikova at ipa.govenment.bg

НАЧКО МИЛЕНОВ
Мениджър обучение

02 940 2560, 0887213136
n.milenov at ipa.government.bg

НЕВЕНА АМОВА
Мениджър обучение

02 940 2988, 0888915931
n.amova at ipa.government.bg

ОЛГА ЧЕРНЕВА
Мениджър обучение

02 940 3757, 0885203623
o.cherneva at ipa.government.bg

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
Мениджър Е-обучение,
качество на обучението

02 940 3761, 0885401158
r.dimitrova at ipa.government.bg

САВА СТЕФАНОВ
Международна дейност,
проучвания и анализи

02 940 3759, 0888978044
s.stefanov at ipa.government.bg

СНЕЖАНКА РИБАРСКА
Мениджър обучение за служебно
развитие, планиране на обучението

02 940 2537, 0885906205
s.ribarska at ipa.government.bg

ТАНЯ ИВАНОВА-ЧИКОВА
Е-обучение

02 940 3758, 0888835325
t.ivanova at ipa.government.bg

Дирекция “АПФСО”

ДЕСИСЛАВА БИМБАШЕВА
Директор дирекция

02 940 2547
d.bimbasheva at ipa.government.bg

ИВАН ТОДОРОВ
Старши юрисконсулт, ЧР

02 940 2953, 0887744601
i.todorov at ipa.government.bg

ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА
Главен счетоводител

02 940 2954
 

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ
Домакин

02 940 2985
 

ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА
Касиер

02 940 2982
 

ЕМИЛИЯ ЗАРЕВА
Старши счетоводител

02 940 2555