Графикът за обученията по проект на ИПА „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене

за периода от март до юли 2020 г. вече е готов и достъпен в Информационната система на Института.

На този етап стартират само обученията в електронна форма.