Програми за следдипломна квалификация

Във връзка с наложените ограничения и мерки срещу разпространението на COVID-19 през 2020 и 2021 година няма да се провеждат програмите за следдипломна квалификация. Следете сайта на ИПА за повече информация.

СДК

 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

СДК

 

АКАДЕМИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ