Проекти на ИПА

 

Проекти за модерни и ефективни публични услуги

Институтът по публична администрация (ИПА) има обширен опит в подготовката, участието и изпълнението на проекти както на национално, така и на международно ниво. ИПА регулярно си сътрудничи с партньори от ЕС за успешно реализиране на проекти. Част от тези партньори включват Institut national du service public (INSP) – правоприемник на Националното училище по администрация (ENA), Франция, Европейския институт по публична администрация (EIPA) и Институтът по публична администрация в Дъблин, Ирландия.   

ИПА успешно е реализирал 3 проекта по програма ФАР, проекти по Оперативна програма „Добро управление“ и други, чрез които Институтът е повишил както своя капацитет, така и качеството на извършваните от него дейности.

НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

2022-2024

 

Проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси", ЕK, CERV

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

МИНАЛИ ПРОЕКТИ

Участие в проекти като партньор

В качеството си на партньор ИПА е взел участие в следните проекти: