Конкурси

ИЗТЕКЛИ КОНКУРСИ

 

07.02.2019

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “Mладши експерт – организация на обученията“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

 

Документи за кандидатстване:

Обява за младши експерт  организация на обученията

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Списък допуснати кандидати до интервю

Окончателни резултати 

 

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “Старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

 

Документи за кандидатстване:

Обява за старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Списък допуснати кандидати до интервю

Окончателни резултати 

 

05.06.2018

 

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “младши експерт – организация на обученията“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

 

Документи за кандидатстване:

Обява за младши експерт – организация на обученията

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Списък допуснати кандидати до интервю

Окончателни резултати 

 

14.12.2017

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “младши експерт – електронни обучения“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

 

За повече информация: 

Обява за младши експерт "Организация и координация на обучения"

Списък на допуснати и недопуснати кандидати - 28.12.2017

Списък с допуснатите кандидати до интервю

Окончателни резултати от конкурса за заемане на длъжността "Младши експерт Организация и координация на обучения"

 

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

 

 

Oбявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност: “младши експерт – електронни обучения“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

 

За повече информация отворете прикачения файл: 

 Обява за младши експерт - електронни обучения

 Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 Списък с допуснатите кандидати до интервю

 Окончателни резултати от конкурса за заемане на длъжността "младши експерт - електронни обучения"

 

Oбявява конкурс за назначаване на държавен служител

Длъжност: “младши експерт – публичност и комуникация“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

За повече информация отворете прикачения файл: 

Обява за младши експерт – публичност и комуникация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса

Списък с допуснатите кандидати до практическата част

Списък на допуснатите кандидати до интервю

Окончателни резултати от конкурса за заемане на длъжността "младши експерт - публичност и комуникация"

 

Формуляри за кандидатстване

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

16_obrazec_zaiavlenie_pril2_chl17_al1.doc


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

 

17_obrazec_declaraciq_ch_17_al2_t1.doc