Конкурси

АКТУАЛНИ КОНКУРСИ

ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ

07.02.2019

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “Mладши експерт – организация на обученията“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

Обява за младши експерт – организация на обученията

07.02.2019

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “Старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

Обява за старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития

05.06.2018

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “Младши експерт – организация на обученията“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

Обява за младши експерт – организация на обученията

04.12.2017

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “Младши експерт – организация и координация на обучения“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

Обява за младши експерт "Организация и координация на обучения"

01.09.2016

ИПА обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: “Младши експерт – електронни обучения“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

Обява за младши експерт "Електронни обучения"