ПОЛИТИКА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

1. Институтът по публична администрация се ангажира да осигури достъпност на интернет-страницата си за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения.

2. Политиката е предназначена да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност.

3. Политиката е съобразена с Декларацията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Институт по публична администрация.

4. Политиката следва нормативно определените изисквания към интернет страниците на администрациите.

5. Интернет страницата на Института има следните основни функции и задачи:

6. Общи мерки за осигуряване на достъпност и съответствие:

7. Специфични мерки за осигуряване на достъпност и съответствие:

8. Изключения

9. Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на ИПА

*Използваните изображения са създадени с технологии на изкуствения интелект.