Каталогът на ИПА за 2023 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той е съобразен с проведения от ИПА Анализ на потребностите от обучение за периода 2022-2024 г.

прочети повече

Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема:

прочети повече

Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема:

прочети повече

На 29.11.2022 г. Институтът по публична администрация проведе международна конференция на тема „Изкуствен интелект, политики и управление в публичната администрация“. Събитието се проведе в гр. София, като беше излъчено на живо и онлайн в социалните канали на ИПА. Излъчването проследиха над 150 човека, а на място присъстваха 80 човека.

прочети повече

В периода 02-04.11.2022 г. в гр. Пловдив се проведе форум "Комуникация в цифрова среда", който събра 50 експерта по комуникация, представители на различни административни структури.

прочети повече

На 29 септември в град София се проведе специално събитието, на което бяха обявени резултатите от четвъртото национално проучване на ИПА „Барометър на ангажираността“.

В събитието се включиха близо 60 участника – ръководители на институции, представители на звена по „Управление на човешките ресурси“, университетски преподаватели, лектори на ИПА и др.

прочети повече