Как да споделяме документи с колеги и да ги редактираме едновременно в реално време? Отговор на този въпрос дава видеото "Колаборативна работа с OneDrive", което ИПА предоставя на служителите в държавната администрация. Видеото е част от новия електронен курс "Колаборативна работа в дигитална среда", за който вече са подадени над 300 заявки за участие. Обученията по тази тема ще се провеждат дистанционно в периода април-юли 2020 г.

 

прочети повече

На  11 февруари 2020 г. в София се проведе откриваща конференция по новия проект на ИПА „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В събитието взеха участие близо 50 служители от държавната администрация.

прочети повече

 

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване и провеждане на нови курсове, включени в Каталог 2020 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1  към тази покана. Изискванията към кандидатите за лектори са:

прочети повече

 

Каталогът на ИПА за 2020 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Каталогът включва две нови програми - "Дигитална компетентност" и "България в Европейския съюз". Специфичното за новия каталог е, че в програмите за професионално развитие има две групи курсове:

прочети повече