ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурса за добри практики. Чрез тази инициатива администрациите имат възможност да споделят и популяризират свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване и „Социална отговорност“.

прочети повече

 

На 26.02.2021 г. се проведе церемония за награждаване на победителите в Конкурса за добри практики в администрацията за 2020 г. В сградата на ИПА присъстваха представители на администрациите, чиито добри практики са класирани на първите три места във всяка от категориите на конкурса – Управление на хората, Технологични решения за открито управление и Социална отговорност. Служители от останалите администрации, участвали в конкурса, имаха възможност на наблюдават събитието онлайн.

прочети повече

Срокът за подаване на предложения във връзка с подбор на външен специалист за разработване на анализ на тема: „Модели за оценка на цифрова компетентност“ се удължава до 19.02.2021.

Повече информация за подбора, може да намерите тук: https://www.ipa.government.bg/bg/novini/ipa-nabira-specialist-za-razrabotvane-na-analitichen-dokument-za-ocenka-na-cifrova

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове/електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2021 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2021 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Освен курсовете за служебно развитие, новият каталог на ИПА включва 88 курса за професионално развитие и предлага:

прочети повече

 

 

Най-новото издание на ИПА е аналитичен доклад на тема Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация с автори Благовесна Йовкова и проф. Румяна Пейчева-Форсайт от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

прочети повече

През юни 2020 г. Институтът по публична администрация проведе второ национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администраци. То се нарича „Барометър на ангажираността“ и представлява инструмент за оценка на мнението и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията  като лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и други.

прочети повече