Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист с висше образование, които съвместно с експерт/експерти от ИПА и гл. ас.

прочети повече

С цел повишаване на научно-изследователския капацитет в ИПА по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се предвижда разработване на анализи, за които могат да кандидатстват специалисти със завършено висше образование.

прочети повече

 

ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурса за добри практики. Чрез тази инициатива администрациите имат възможност да споделят и популяризират свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване и „Социална отговорност“.

прочети повече

 

На 26.02.2021 г. се проведе церемония за награждаване на победителите в Конкурса за добри практики в администрацията за 2020 г. В сградата на ИПА присъстваха представители на администрациите, чиито добри практики са класирани на първите три места във всяка от категориите на конкурса – Управление на хората, Технологични решения за открито управление и Социална отговорност. Служители от останалите администрации, участвали в конкурса, имаха възможност на наблюдават събитието онлайн.

прочети повече

Срокът за подаване на предложения във връзка с подбор на външен специалист за разработване на анализ на тема: „Модели за оценка на цифрова компетентност“ се удължава до 19.02.2021.

Повече информация за подбора, може да намерите тук: https://www.ipa.government.bg/bg/novini/ipa-nabira-specialist-za-razrabotvane-na-analitichen-dokument-za-ocenka-na-cifrova

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове/електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2021 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2021 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Освен курсовете за служебно развитие, новият каталог на ИПА включва 88 курса за професионално развитие и предлага:

прочети повече