Проект Дигитална трансформация

В периода 05 - 07.06.2023 г. Институтът по публична администрация проведе среща за споделяне на добри практики в гр. Бургас. По време на събитието се представиха практиките участвали в Конкурса за добри практики през 2022 г. в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

прочети повече

 

В периода 17-19 май 2023 г. в гр. Банско, се проведе национална среща на тема: „Управление на качеството в българската държавна администрация“. В събитието участваха общо 100 души – представители на български администрации от всички нива, прилагащи инструменти за качество, лектори и консултанти по модел CAF, екипът по CAF в ИПА и чуждестранни експерти.

прочети повече

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2023, която ще се проведе през месец септември, извън София.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 31.12.2023) и са преминали едногодишния изпитателен срок. Целта е да се предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

прочети повече

В периода 3-5 май 2023 г- в гр. Троян се проведе специализирано обучение „Киберзаплахите в публичния сектор – специфики, анализ и възможни подходи за намаляване на рисковете“ с основна целева група специалистите по кибер и информационна сигурност в държавната администрация.

прочети повече

 

На 6 април 2023 г., в гр. София, в зала Launchee, се проведе годишната среща на лекторите на Института по публична администрация. На събитието присъстваха над 50 лектори и партньори на ИПА.

прочети повече

В периода 29 - 31.03.2023 г., Институтът по публична администрация проведе форум на тема  „Зелена администрация: възможни сценарии и приложение на технологии“ в град Троян. Събитието беше насочено към държавни служители, участващи в мрежите на младите лидери и на иноваторите в публичния сектор.

прочети повече

В периода 20-21 март 2023 г. в гр. Пловдив се проведе форум „Киберсигурност – мрежа и споделяне на опит“. Форумът събра експерти по информационна и мрежова сигурност и ръководители от близо 40 администрации.

прочети повече