Проект Дигитална трансформация

В периода 4-6 декември 2023 г. в гр. Пловдив се проведе  форум „Иновации в администрацията: мисията възможна“. В събитието се включиха над 60 иноватори -  лектори и експерти в държавната администрация.

прочети повече

 

В периода 29 ноември - 1 декември 2023 г. се проведе Среща за обсъждане на проекта на Каталог 2024 на ИПА. В събитието се включиха над 50 представители от централна и териториална администрация, както и лектори на Института.

прочети повече

В периода 10-15 септември в к.к. Албена се проведе Лятна академия за млади лидери в държавната администрация 2023. 26 млади държавни служители взеха участие в шестдневно обучение, организирано от Института по публична администрация за осма поредна година.

прочети повече

В периода 05 - 07.06.2023 г. Институтът по публична администрация проведе среща за споделяне на добри практики в гр. Бургас. По време на събитието се представиха практиките участвали в Конкурса за добри практики през 2022 г. в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

прочети повече

 

В периода 17-19 май 2023 г. в гр. Банско, се проведе национална среща на тема: „Управление на качеството в българската държавна администрация“. В събитието участваха общо 100 души – представители на български администрации от всички нива, прилагащи инструменти за качество, лектори и консултанти по модел CAF, екипът по CAF в ИПА и чуждестранни експерти.

прочети повече

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2023, която ще се проведе през месец септември, извън София.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 31.12.2023) и са преминали едногодишния изпитателен срок. Целта е да се предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

прочети повече