Между 12 и 27 септември в к.к. Албена се проведе Академия за млади лидери в публичната администрация 2021 година. 24 млади държавни служители взеха участие в шестдневно обучение, организирано от Института по публична администрация за шеста поредна година.

прочети повече

Кандидатстването е през сайта ИПА и изяло онлайн чрез попълване на електронен формуляр. Администрациите могат да участват със свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

Повече за условията и начина за кандидатстване може да намерите на сайта на ИПА - „Конкурс 2021 / Форма за участие“ на адрес: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

прочети повече

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2021, която ще се проведе през месец септември, извън София.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 12.09.2021) и са преминали едногодишния изпитателен срок. Целта е да се предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

прочети повече

Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист с висше образование, които съвместно с експерт/експерти от ИПА и гл. ас.

прочети повече

 

С цел повишаване на научно-изследователския капацитет в ИПА по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се предвижда разработване на анализи, за които могат да кандидатстват специалисти със завършено висше образование.

прочети повече

 

ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурса за добри практики. Чрез тази инициатива администрациите имат възможност да споделят и популяризират свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване и „Социална отговорност“.

прочети повече

 

На 26.02.2021 г. се проведе церемония за награждаване на победителите в Конкурса за добри практики в администрацията за 2020 г. В сградата на ИПА присъстваха представители на администрациите, чиито добри практики са класирани на първите три места във всяка от категориите на конкурса – Управление на хората, Технологични решения за открито управление и Социална отговорност. Служители от останалите администрации, участвали в конкурса, имаха възможност на наблюдават събитието онлайн.

прочети повече