Ангажираност на служителите в администрацията – тенденции и предизвикателства

30 Септември 2022

На 29 септември в град София се проведе специално събитието, на което бяха обявени резултатите от четвъртото национално проучване на ИПА „Барометър на ангажираността“.

В събитието се включиха близо 60 участника – ръководители на институции, представители на звена по „Управление на човешките ресурси“, университетски преподаватели, лектори на ИПА и др.

Началото на форума бе поставено от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, който подчерта ролята на подобни проучвания като „ориентир“ при формулиране на политики и осъществяване на ефективни реформи в държавната администрация. Г-н Иванов обърна внимание на репрезентативността на „Барометъра на ангажираността“, в който тази година се включиха близо 9000 служители от администрацията.

Методологията на проучването „Барометър на ангажираността“, резултатите и изводите за 2022 г в сравнение с предходните три години на провеждане на проучването бяха представени от членове на екипа провел изследването - г-н Николай Николов, експерт и дългогодишен лектор на ИПА и г-н Сава Стефанов, старши експерт в ИПА.

Събитието даде прекрасна възможност да бъдат отличени две млади момичета, студенти в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, които успешно проведоха в ИПА своя стаж в рамките на програмата за студентски стажове в държавната администрация -  Валерия Атанасова, четвърти курс, специалност „Публична администрация“ и  Димитрина Кипърлиева, трети курс, специалност „Регионално развитие и политика“.

Събитието завърши с дискусия и възможност за разговори, обмяна на опит и идеи между участниците.

На сайта на ИПА можете да се запознаете с пълния доклад от проучването.


Форумът се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.