Форум „Иновации в публичния сектор“

19 Декември 2022

 

В периода 13-15 декември 2022 в Банско се проведе форумът "Иновации в публичния сектор". Събитието събра на едно място експерти от Министерство на електронното управление, Министерство на иновациите и растежа и експерти от мрежата на младите лидери в администрацията.  Форумът бе насочен към търсене на работещи решения как да се създаде и поддържа е мрежа от експерти, което да прилагат подходи за иновации в държавната администрация.

Форумът стартира с представяне на опит и демонстрация на иновативни практики за насърчаване на гражданското участие, за което онлайн и на място се включи екипът на European Citizen Action Service (ECAS). Милена Андреева, директор на дирекция "Младежки политики" в Министерство на младежта и спорта продължи темата с преглед на иновациите като подход на европейско ниво и с конкретни примери за иновации в публичния сектор в Южна Корея.  Експерти от Министерство на електронното управление и Министерство на иновациите и растежа представиха тенденциите в предстоящия програмен период. Участниците във форума се запознаха с принципите за иновации в публичния сектор от наръчника на Организацията са икономическо сътрудничество и развитие и активно дискутираха и работиха по групи в търсене на отговор на въпроса "Как да развием мрежа от експерти по иновации в държавната администрация?". Съвместната работа извади на преден план редица предизвикателства пред прилагането на иновациите, но също така бяха предложени и решения, които да улеснят този процес.

 

 

   

 


Форумът се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд