Обучение "Киберсигурност: активи, заплахи, рискове"

22 Август 2022

В периода 17-19 юни 2022 г. в гр. Пловдив се проведе специализирано обучение на тема "Киберсигурност: активи, заплахи, рискове".

В обучението се включиха 40 участници от изданията на Лятна академия за млади лидери на ИПА. Целта на семинара беше да акцентира и демонстрира на практика значението на киберсигурността като съществен елемент от работната среда в администрацията.

Практическите задачи за работа по групи, подготвени от лекторите г-н Ясен Танев и г-н Мирослав Митев, дадоха възможност на участниците да разберат своята роля в дейностите по киберсигурност, да преценят реалните и възможни рискове, свързани с дигиталната информация и активи. В края на обучението участниците бяха наясно с възможните заплахи и как могат да бъдат избегнати чрез ефективни превантивни действия.


Специализираното обучение се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.