Проект Дигитална трансформация

Изображение, на което вляво е логото на Еврпоейския съюз, а вдясно логото на оперативната програма

В периода 3-5 май 2023 г- в гр. Троян се проведе специализирано обучение „Киберзаплахите в публичния сектор – специфики, анализ и възможни подходи за намаляване на рисковете“ с основна целева група специалистите по кибер и информационна сигурност в държавната администрация.

прочети повече

 

На 6 април 2023 г., в гр. София, в зала Launchee, се проведе годишната среща на лекторите на Института по публична администрация. На събитието присъстваха над 50 лектори и партньори на ИПА.

прочети повече

В периода 29 - 31.03.2023 г., Институтът по публична администрация проведе форум на тема  „Зелена администрация: възможни сценарии и приложение на технологии“ в град Троян. Събитието беше насочено към държавни служители, участващи в мрежите на младите лидери и на иноваторите в публичния сектор.

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на обучения включени в Каталог 2023 -  нови курсове по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1  към тази покана.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2023 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той е съобразен с проведения от ИПА Анализ на потребностите от обучение за периода 2022-2024 г.

прочети повече

Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема:

прочети повече