ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурс за добри практики. Чрез инициативата администрациите имат възможност да споделят и популяризират своите проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване” и „Социална отговорност“.

прочети повече

 

Институтът по публична администрация (ИПА) обявява процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове и електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2022 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2022 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той е съобразен с проведения през миналата година Анализ на потребностите от обучение за периода 2022-2024 г.

Програмите в Каталога са в съзвучие с политиката за модернизация на администрацията и най-новите промени в нормативната уредба. Включена е и изцяло нова програма – „Устойчиво развитие и иновации“, насочена към прилагането на европейските и националните политики в областта на климатичните промени и иновациите.

прочети повече

 

На 14 януари 2022 г. в гр. София се проведе официална церемония за награждаване на победителите в Конкурс за добри практики за 2021 г. Грамотите и статуетките на администрациите бяха връчени от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов.

През 2021 г. бяха получени общо 47 добри практики, като най-много бяха практиките в категориите „Технологични решения за добро управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

 

прочети повече

В периода 1-3 декември 2021 г. в Старозагорските минерални бани се проведе специализирано тридневно обучение на тема "Комуникация и протокол. Популяризиране на дейността в социални мрежи."

Обучението беше насочено към професионалната мрежа от млади държавни служители, която ИПА развива чрез Летните академии за млади лидери и се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и съгласно актуалната заповед на министъра на здравеопазването.

прочети повече

В периода 17-19 ноември 2021 г. в гр. Сандански се проведе среща за обсъждане на проект на каталога на ИПА за 2022. Във форума участваха над 50 висши държавни служители, експерти по УЧР и други служители от различни администрации, както и лектори на ИПА. Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който представи резултатите от „Анализ на потребностите от обучение в държавната администрация за периода 2022-2024 г.“

прочети повече

В периода 27-29 октомври 2021 г. в град Пловдив се проведе първият по рода си семинар „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“.  На едно място се събраха участници от проведените до сега 6 Летни академии за млади лидери, преподаватели в катедрите по публична администрация от 4 университета в България, както и представители на Администрацията на Министерския съвет и ИПА. Основната цел на събитието бе насърчаването на младите държавни служители за по-дейно участие в разработването на политики и в развитието на публичната администрация.

прочети повече

В периода 21.10.-23.10.2021 г. Институтът по публична администрация организира обучение за споделяне на добри практики в гр. Правец, по време на което се обсъдиха практиките участвали в Конкурс за добри практики 2020 г. в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност“.

Обучението имаше за цел да даде възможност за популяризиране и споделяне на добри практики и в него се включиха над 30 представители от централна, областна и общинска администрация.

прочети повече