Форум "Киберсигурност - мрежа и споделяне на опит"

Изображение с логото на Европейския съюз вляво и вдясно от него логото на оперативна програма добро управление

В периода 20-21 март 2023 г. в гр. Пловдив се проведе форум „Киберсигурност – мрежа и споделяне на опит“. Форумът събра експерти по информационна и мрежова сигурност и ръководители от близо 40 администрации.

Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който акцентира върху значението на споделянето на опит, обмяната на знания и добри практики между експертите.

В двата дни на форума като лектори и модератори на дискусионните панели се включиха изявени експерти от областта на киберсигурността, изкуствения интелект и системите за управление на информационната сигурност - Ясен Танев, Кирил Григоров, Мирослав Митев и Антон Пулийски.

Програмата на форума включваше представяне и дискусии по актуални теми, свързани със заплахите за киберсигурността, подходите за осигуряване на защита, рисковете пред държавната администрация, както и очертаващите се тенденциите и влиянието им върху практиките за киберсигурност в организациите.

Кадър от откриването на събитието, заснет зад гърбовете на участниците с поглед към изпълнителния директор на ИПА, който говори и зад него на екрана се вижда програмата на събитието Снимка на лектора АНтон Пулийски, който говори пред участниците и е протегнал лявата си ръка, докато обяснява, зад него се вижда екрана с изображение на човек разперил ръце като за полет. Кадър от залата заснет зад гърбовете на хората, които седят на столове а отпред са двама лектори и зад тях на екрана се вижда презентация.

Кадър от залата заснет зад гърбовете на хората, които седят на столове а отпред е лекторът и зад него се вижда екрана. Общ кадър на залата с всички участници

 


Събитието се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“