Годишна среща на лекторите на ИПА 2023

 

На 6 април 2023 г., в гр. София, в зала Launchee, се проведе годишната среща на лекторите на Института по публична администрация. На събитието присъстваха над 50 лектори и партньори на ИПА.

Изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов откри срещата, като представи по-важните резултати от дейността на Института през изминалата година и очерта приоритетите, бъдещите планове и предстоящи инициативи през 2023 година.

Експерти от ИПА представиха резултатите и изводите от проведените през изминалата 2022 г. обучения. Посочени бяха курсовете, получили най-високи оценки от обучените в тях служители.

Като част от програмата на събитието бяха представени два анализа, разработени и публикувани в периода 2022-2023 г.:

  • „България по пътя на присъединяване към организацията за икономическо сътрудничество и развитие: препоръки, предизвикателства и перспективи“ с автор гл. ас. д-р Георги Бакьов и
  • „Методика за проучване на административния капацитет на държавната администрация на базата на отразяващи показатели и оценка на капацитета на администрацията за 2022 година“ с автор д-р Юлиян Господинов.

В края на срещата бе отделено време за споделяне на впечатления, дискусия и обмяна на идеи. Участници изразиха своето удовлетворение от партньорството с Института и направиха полезни препоръки за неговото развитие и усъвършенстване.

Общ кадър на залат зад гърбовете на участниците  Кадър към представители на организаторите, които говорят на участниците  Кадър от представяне на лектор на събитието

Общ кадър на залата с участниците, които седят на столове и гледат напред

 


Събитието се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“