Обучение „Киберзаплахите в публичния сектор – специфики, анализ и възможни подходи за намаляване на рисковете“

09 Май 2023

В периода 3-5 май 2023 г- в гр. Троян се проведе специализирано обучение „Киберзаплахите в публичния сектор – специфики, анализ и възможни подходи за намаляване на рисковете“ с основна целева група специалистите по кибер и информационна сигурност в държавната администрация.

Обучението премина в активна работа по групи, дискусии и демонстрация на възможни решения за справяне с киберзаплахите в публичния сектор. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с различните практики и подходи за киберсигурност, да дискутират възможни слаби места, намерени решения и да дадат своите предложения за осигуряване на високо ниво на мрежова и информационна сигурност в съответствие с нормативните изисквания и със стандарти за информационна сигурност.

Лектори в обучението бяха Ясен Танев и Антон Пулийски. В събитието участие взеха и г-н Младен Петров, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, г-н Юлиан Стефанов (дирекция „Киберсигурност“, ИАИЕУ), г-н Боян Григоров – дирекция „Киберсигурност“ в Министерство на електронното управление и г-н Асен Кунчев от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, които представиха своя опит и наблюдения по отношение на киберзаплахите в публичния сектор.

 

 

    


Обучението се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“