Форум "Зелена администрация: възможни сценарии и приложение на технологии"

03 Април 2023

В периода 29 - 31.03.2023 г., Институтът по публична администрация проведе форум на тема  „Зелена администрация: възможни сценарии и приложение на технологии“ в град Троян. Събитието беше насочено към държавни служители, участващи в мрежите на младите лидери и на иноваторите в публичния сектор.

В трите дни на форума бяха разгледани темите за политиката по изменение на климата, предизвикателствата и потенциала пред зелените иновации, повторното използване на различни ресурси и приложението на технологии в подкрепа на устойчивото управление. Георги Стефанов, Емил Георгиев, Янина Климентова-Николова и Женя Гинева-Адамова бяха лекторите, които поставиха фокуса и модерираха дискусиите по тези актуални теми.

Специално участие в откриването на първия ден от събитието взе кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова, която представи зелените инициативи, функциониращи на територията на общината. Освен със споделянето на добри практики и идеи за развитието на екологичните политики, участниците във форума се включиха и с реални действия, като помогнаха за залесяването на лесопарк „Турлата“. Форумът беше закрит с групово посещение на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци, обслужваща общини Троян и Априлци, където експертите имаха възможността да се запознаят отблизо с процеса по разделно събиране и рециклиране.

   

 

 

   

 


Събитието се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“