Проект Дигитална трансформация

В периода 17-19 ноември 2021 г. в гр. Сандански се проведе среща за обсъждане на проект на каталога на ИПА за 2022. Във форума участваха над 50 висши държавни служители, експерти по УЧР и други служители от различни администрации, както и лектори на ИПА. Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който представи резултатите от „Анализ на потребностите от обучение в държавната администрация за периода 2022-2024 г.“

прочети повече

В периода 27-29 октомври 2021 г. в град Пловдив се проведе първият по рода си семинар „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“.  На едно място се събраха участници от проведените до сега 6 Летни академии за млади лидери, преподаватели в катедрите по публична администрация от 4 университета в България, както и представители на Администрацията на Министерския съвет и ИПА. Основната цел на събитието бе насърчаването на младите държавни служители за по-дейно участие в разработването на политики и в развитието на публичната администрация.

прочети повече

В периода 21.10.-23.10.2021 г. Институтът по публична администрация организира обучение за споделяне на добри практики в гр. Правец, по време на което се обсъдиха практиките участвали в Конкурс за добри практики 2020 г. в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност“.

Обучението имаше за цел да даде възможност за популяризиране и споделяне на добри практики и в него се включиха над 30 представители от централна, областна и общинска администрация.

прочети повече

 

Между 12 и 27 септември в к.к. Албена се проведе Академия за млади лидери в публичната администрация 2021 година. 24 млади държавни служители взеха участие в шестдневно обучение, организирано от Института по публична администрация за шеста поредна година.

прочети повече

Кандидатстването е през сайта ИПА и изяло онлайн чрез попълване на електронен формуляр. Администрациите могат да участват със свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

Повече за условията и начина за кандидатстване може да намерите на сайта на ИПА - „Конкурс 2021 / Форма за участие“ на адрес: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

прочети повече

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2021, която ще се проведе през месец септември, извън София.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 12.09.2021) и са преминали едногодишния изпитателен срок. Целта е да се предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

прочети повече

Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист с висше образование, които съвместно с експерт/експерти от ИПА и гл. ас.

прочети повече

 

С цел повишаване на научно-изследователския капацитет в ИПА по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се предвижда разработване на анализи, за които могат да кандидатстват специалисти със завършено висше образование.

прочети повече

 

ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурса за добри практики. Чрез тази инициатива администрациите имат възможност да споделят и популяризират свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване и „Социална отговорност“.

прочети повече