23 Юни 2021
Alt

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2021, която ще се проведе през месец септември, извън София.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 12.09.2021) и са преминали едногодишния изпитателен срок. Целта е да се предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

Документите за кандидатстване включват:

  1. Есе на тема: „Дигиталната ера в публичния сектор – сътрудничество между институциите и развитие на професионални мрежи“
  2. Актуална автобиография с включена подробна информация за настоящото работно място/доброволчески инициативи/стажове/специализации/завършено образование;
  3. Препоръка от прекия или контролиращия ръководител (по образец);

Комплектът документи следва да се изпрати до Габриела Савова на имейл: digital@ipa.government.bg, относно „Лятна академия за млади лидери“.

Краен срок за подаване на документите: 15.07.2021

Подробна информация може да намерите тук.

 

 

 


Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.