22 Ноември 2021

В периода 17-19 ноември 2021 г. в гр. Сандански се проведе среща за обсъждане на проект на каталога на ИПА за 2022. Във форума участваха над 50 висши държавни служители, експерти по УЧР и други служители от различни администрации, както и лектори на ИПА. Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който представи резултатите от „Анализ на потребностите от обучение в държавната администрация за периода 2022-2024 г.“

Участниците обсъдиха необходими промени в съдържанието и организацията на обученията за служебно развитие, нови теми, които да бъдат включени в Каталог 2022, както и възможности за подобряване на взаимодействието между ИПА и администрациите.

На база на проведения Анализ на потребностите от обучение, обратна връзка от участници в обучения през 2021 г, както и на резултатите от дискусиите, г-н Павел Иванов представи визия за Каталога на института за 2022 г., като очерта основни предизвикателства за обучението в държавната администрация в динамично променящите се условия. Специално беше подчертана важността на темите за изграждането на цифрова администрация, климатичните промени и др., свързани с най-нови стратегически документи на ЕС.

На участниците в срещата бяха представени също плановете за усъвършенстване на информационната система на ИПА, някои от най-новите електронни курсове, както и предстоящи инициативи на института.

Работата по Каталог 2022 продължава и екипът на ИПА се надява чрез него да отговори на повишените потребности и нови очаквания на служителите в администрацията по отношение на възможностите за учене и развитие.

Срещата се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.