Прилагане на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България

Прилагане на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България
Alt
Описание

Настоящият анализ има за цел да проучи доколко органите на местно самоуправление и местна администрация спазват изискванията по Закона за нормативните актове за извършване на предварителна оценка на въздействието и провеждане на обществени консултации при изработването на проекти на нормативни актове с местно значение, както и за изготвянето на последваща оценка на въздействието на приетите от тях нормативни актове.

На следния линк може да свалите в Excel формат суровите данни от Приложение 4 на анализа: Получени отговори от проучването сред общините_сурови данни

Детайли