До 15 октомври администрациите могат да се включат в Конкурса за добри практики 2021

10 Септември 2021

Кандидатстването е през сайта ИПА и изяло онлайн чрез попълване на електронен формуляр. Администрациите могат да участват със свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

Повече за условията и начина за кандидатстване може да намерите на сайта на ИПА - „Конкурс 2021 / Форма за участие“ на адрес: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

Конкурсът се провежда по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.