03 Ноември 2021

В периода 27-29 октомври 2021 г. в град Пловдив се проведе първият по рода си семинар „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“.  На едно място се събраха участници от проведените до сега 6 Летни академии за млади лидери, преподаватели в катедрите по публична администрация от 4 университета в България, както и представители на Администрацията на Министерския съвет и ИПА. Основната цел на събитието бе насърчаването на младите държавни служители за по-дейно участие в разработването на политики и в развитието на публичната администрация.

Семинарът бе открит от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който постави акцент върху общите усилия за развитие на администрацията и значимостта на развитието на професионалните мрежи в нея за генериране на идеи. Г-жа Деница Голева от Държавна агенция „Електронно управление“ представи актуалните политики и мерки за развитие на електронното управление, като с това зададе хоризонталната тема в обучението - дигитализацията на процесите в администрацията. Г-н Радослав Миланов, от дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет представи индикаторите за оценка и ефективност на администрацията, които са от значение при формиране и реализиране на политиките.

Основен модератор по време на събитието бе г-жа Бисерка Зарбова, която, заедно с университетските преподаватели и експертите от АМС, се грижеше за безпроблемното протичане на идейния процес и даваше ценни насоки на участниците как по най-добър начин да използват предоставеното им време за генериране на идеи. Чрез метода на „Световно кафене“ участниците дефинираха възможно най-разнообразни предизвикателства и проблеми, за които впоследствие да дават идеи, решения и мерки. 

През втория ден на семинара участниците разгледаха проблемите от гледна точка на  различните заинтересовани страни, определиха основните идеи, които според тях ще допринесат в най-голяма степен за развитието на модерна и достъпна администрация, изготвиха планове за действие, като описаха необходимите стъпки и ресурси.

По време на третия ден от събитието екипите трябваше да презентират своите идеи пред всички, като след това на участниците се даде възможност да гласуват за идеята, който най-много им допада. Екипът на ИПА ще обобщи идеите, за да могат да бъдат налични и полезни при разработването на политики и добри практики в администрацията.

Семинарът се осъществи при спазване на актуалните противоепидемични мерки – на всички участници и в Академията беше изискан документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19, документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 или отрицателен PCR/антигенен тест.

 

Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.