02 Април 2021
Alt

 

ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурса за добри практики. Чрез тази инициатива администрациите имат възможност да споделят и популяризират свои проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване и „Социална отговорност“.

Крайният срок за представяне на предложения за участие в конкурса е 15 октомври 2021 г. За разлика от предишните издания на конкурса, тази година ИПА осигурява по-дълъг период за кандидатстване, с което цели да поощри повече институции да се включат в инициативата.

Повече за условията за кандидатстване може да намерите на сайта на ИПА на адрес: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

 

Конкурсът е по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.