Проект Дигитална трансформация

В периода 14-17 юни 2022 г. в к.к. Албена се проведе специализирано обучение на тема "Права и комуникация в цифрова среда".

прочети повече

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2022, която ще се проведе през месец септември, извън София.

прочети повече

В периода 12.05.-14.05.2021 г. в град Велико Търново, се проведе среща за споделяне на добри практики в администрацията. В събитието участваха близо 60 представители на централна и териториална администрация.

Целта на срещата бе да даде възможност на администрациите, участвали в Конкурса за добри практики през 2021 г,  да споделят добрите си идеи и работещи решения в следните области: „Управление на хора“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

прочети повече

ИПА стартира кампанията по набиране на предложения за участие в новото издание на Конкурс за добри практики. Чрез инициативата администрациите имат възможност да споделят и популяризират своите проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване” и „Социална отговорност“.

прочети повече

 

Институтът по публична администрация (ИПА) обявява процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове и електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2022 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2022 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той е съобразен с проведения през миналата година Анализ на потребностите от обучение за периода 2022-2024 г.

Програмите в Каталога са в съзвучие с политиката за модернизация на администрацията и най-новите промени в нормативната уредба. Включена е и изцяло нова програма – „Устойчиво развитие и иновации“, насочена към прилагането на европейските и националните политики в областта на климатичните промени и иновациите.

прочети повече

 

На 14 януари 2022 г. в гр. София се проведе официална церемония за награждаване на победителите в Конкурс за добри практики за 2021 г. Грамотите и статуетките на администрациите бяха връчени от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов.

През 2021 г. бяха получени общо 47 добри практики, като най-много бяха практиките в категориите „Технологични решения за добро управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

 

прочети повече

В периода 1-3 декември 2021 г. в Старозагорските минерални бани се проведе специализирано тридневно обучение на тема "Комуникация и протокол. Популяризиране на дейността в социални мрежи."

Обучението беше насочено към професионалната мрежа от млади държавни служители, която ИПА развива чрез Летните академии за млади лидери и се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и съгласно актуалната заповед на министъра на здравеопазването.

прочети повече