Срокът за подаване на предложения във връзка с подбор на външен специалист за разработване на анализ на тема: „Модели за оценка на цифрова компетентност“ се удължава до 19.02.2021.

Повече информация за подбора, може да намерите тук: https://www.ipa.government.bg/bg/novini/ipa-nabira-specialist-za-razrabotvane-na-analitichen-dokument-za-ocenka-na-cifrova

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на нови курсове/електронни модули за самообучение, включени в Каталог 2021 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

прочети повече

Каталогът на ИПА за 2021 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Освен курсовете за служебно развитие, новият каталог на ИПА включва 88 курса за професионално развитие и предлага:

прочети повече

 

 

Най-новото издание на ИПА е аналитичен доклад на тема Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация с автори Благовесна Йовкова и проф. Румяна Пейчева-Форсайт от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

прочети повече

През юни 2020 г. Институтът по публична администрация проведе второ национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администраци. То се нарича „Барометър на ангажираността“ и представлява инструмент за оценка на мнението и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията  като лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и други.

прочети повече

 

Стартира подаването на кандидатури за Конкурса за добри практики 2020. Необходимо е участниците да попълнят формуляр за кандидатстване, който е публикуван на сайта на ИПА и да го изпратят до 16 октомври 2020 г.

В тазгодишното издание са предвидени два нови критерия за оценяване – дигитализация на бизнес процесите и ефект от внедряване на практиката. Категориите, в които могат да участват кандидатите са:

прочети повече

На 24 септември в Банкя беше проведена среща за обсъждане на проект на Каталог 2021 и новостите в Интегрираната информационна система на Института по публична администрация. Събитието се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

прочети повече

В периода от 6-ти до 11-ти септември 2020 в курортен комплекс Албена се проведе Лятна академия за млади лидери в държавната администрация, която ИПА организира за пета поредна година. В 5-дневното обучение взеха участие 24 държавни служители на възраст до 35 години.

прочети повече

 

От есента на 2020 година ИПА стартира нов курс „Въведение в цифровите права“ с лектор проф. Нели Огнянова. Обучението е тематично свързано с курс „Информационна и медийна грамотност“ като въвежда нови предметни полета. Учебното съдържание е разработено с цел усвояване на необходимите знания и създаване на умения за работа в съвременната информационна среда и цифровите медии.

прочети повече