17 Март 2022

Публикуван е сборникът с добри практики от конкурса на ИПА за 2021 г. Чрез него Институтът се стреми да популяризира иновативни решения за подобряване дейността на администрацията в различни области. Сборникът съдържа 47 практики на министерства, агенции и общини от цялата страна в следните категории:

  • Управление на хората
  • Технологични решения за открито управление и административно обслужване
  • Социална отговорност

Изданието е част от инициативата Конкурс за добри практики за 2021 г. Церемонията по награждаване на представените в сборника практики се проведе на 14.01.2022 г. Повече информация за събитието и наградените участници, може да видите в публикуваната новина.

 


Изданието е финансирано  по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.