Обучение "Комуникация и протокол. Популяризиране на дейността в социални мрежи“

13 Декември 2021

В периода 1-3 декември 2021 г. в Старозагорските минерални бани се проведе специализирано тридневно обучение на тема "Комуникация и протокол. Популяризиране на дейността в социални мрежи."

Обучението беше насочено към професионалната мрежа от млади държавни служители, която ИПА развива чрез Летните академии за млади лидери и се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и съгласно актуалната заповед на министъра на здравеопазването.

Лекторите доц. д-р Даниела Илиева и г-жа Жюстин Томс запознаха участниците с практически аспекти на комуникацията лице в лице и онлайн. Чрез редица практически задачи и ролеви игри, младите държавни служители добиха представа какво е важно за успешното представяне на инициатива или идея, както и за ефективно насочване на посланието към конкретна аудитория чрез подходящи канали за информиране като Инстаграм, Фейсбук, ЛинкдИн и т.н. По този начин участниците в семинара надградиха уменията си за комуникация и подобриха разбирането си за процесите на дигитална комуникация и популяризиране на дейността на администрациите в социалните мрежи.

Специализираното обучение се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.