Обучение "Права и комуникация в цифрова среда"

В периода 14-17 юни 2022 г. в к.к. Албена се проведе специализирано обучение на тема "Права и комуникация в цифрова среда".

Обучението беше насочено към експертите в държавната администрация, които отговарят за поддържането на социалните мрежи на институции, публикуването на статии и новини в институционалните уебсайтове, отразяването на събития.

Като лектори в обучението се включиха Мария Михайлова, Жюстин Томс, адв. Ана Лазарова и Иглика Иванова. Всеки от лекторите имаше собствен акцент върху цифровата комуникация и заедно изградиха една основна водеща линия – комуникацията трябва да е ясна, достъпна, обективна и насочена към гражданите.

Чрез редица практически задачи и ролеви игри, участниците в обучението се ангажираха активно в изготвянето на ефективни и подходящи, за различните видове социални мрежи, послания. Разгледани бяха съществени моменти, свързани с авторските права и лицензите за творческо съдържание, както и значението на подходящите медийни послания в условията на цифровата среда, медийната грамотност и подходите за ангажиране на аудиторията в социалните мрежи.


Специализираното обучение се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.