Събитие за споделяне на добри практики в администрацията

19 Май 2022

В периода 12.05.-14.05.2021 г. в град Велико Търново, се проведе среща за споделяне на добри практики в администрацията. В събитието участваха близо 60 представители на централна и териториална администрация.

Целта на срещата бе да даде възможност на администрациите, участвали в Конкурса за добри практики през 2021 г,  да споделят добрите си идеи и работещи решения в следните области: „Управление на хора“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

Форумът даде възможност също да  бъдат обсъдени основни предизвикателства през развитието на администрацията, както и да се обменят нови идеи за разработване, внедряване и популяризиране на добри практики.

Събитието се проведе по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.