27 Октомври 2021

В периода 21.10.-23.10.2021 г. Институтът по публична администрация организира обучение за споделяне на добри практики в гр. Правец, по време на което се обсъдиха практиките участвали в Конкурс за добри практики 2020 г. в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност“.

Обучението имаше за цел да даде възможност за популяризиране и споделяне на добри практики и в него се включиха над 30 представители от централна, областна и общинска администрация.

Събитието се проведе в две паралелни зали и се посрещна с интерес от страна на участниците, които обмениха опит и идеи за бъдещото развитие на практиките.

Обучението се проведе по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Снимки от събитието: