СБОРНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА 2022 ГОДИНА

17 Март 2023

Публикуван е сборникът с добри практики от конкурса на ИПА за 2022 г. Чрез него Институтът се стреми да популяризира иновативни решения за подобряване дейността на администрацията в различни области, както и възможност да се черпят идеи за разработване на нови практики или за подобряване и надграждане на реализирани такива. Сборникът съдържа 46 практики на министерства, агенции и общини от цялата страна в следните категории:

  • Управление на хората

  • Технологични решения за открито управление и административно обслужване

  • Социална отговорност

Изданието е част от инициативата Конкурс за добри практики за 2022 г. Церемонията по награждаване на представените в сборника практики се проведе на 20.01.2023 г. Повече информация за събитието и наградените участници, може да прочетете в новината от събитието.

 


Изданието е финансирано  по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.