Конференция „Изкуствен интелект, политики и управление в публичната администрация“

02 Декември 2022

На 29.11.2022 г. Институтът по публична администрация проведе международна конференция на тема „Изкуствен интелект, политики и управление в публичната администрация“. Събитието се проведе в гр. София, като беше излъчено на живо и онлайн в социалните канали на ИПА. Излъчването проследиха над 150 човека, а на място присъстваха 80 човека.

Конференцията събра на едно място експерти в областта на технологиите на изкуствения интелект от академичните среди, експерти от държавната администрация в областта на големите данни, както и представители на общини, които споделиха своя опит в развитието на „умните градове“.

Събитието откриха изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов и заместник-министърът на електронното управление г-н Благовест Кирилов. В своите изказвания при откриването и  двамата подчертаха значимостта на технологиите на изкуствения интелект, все по-голямото им приложение във всички сектори на обществото, и необходимостта от управленски решения и законодателна рамка, за да се изгражда и подкрепя доверието в тези технологии.

Първият панел в конференцията, посветен на общия поглед върху развитието и бъдещето на изкуствения интелект и стартира с онлайн-включване на Dr. Yun Wooje от Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея. Той представи опита в развитието на областта на публичните данни в Корея и реализираните приложения.

След него се включи изпълнителният директор на INSAIT г-н Борислав Петров, който представи перспективите за развитие на научно-изследователската дейност в България, привличането и задържането на таланти в областта на изкуствения интелект.

    

Вторият панел на конференцията бе посветен на два важни аспекта – етиката и сигурността при използване на технологиите на изкуствения интелект. В панела се включиха доц. д-р Антон Герунов, Ясен Танев и доц. д-р Боян Жеков, които предизвикаха оживена дискусия за влиянието на предубежденията при създаването и използването на алгоритмите, както и за подходите за осигуряване на киберсигурност в контекста на развитието на изкуствения интелект.

    

Третият панел в конференцията беше тематично обособен около ползването на изкуствения интелект в публичния сектор и развитието на „умните градове“. Тази сесия беше открита от д-р Орлин Кузов от Института GATE, който акцентира върху ролята и приложението на изкуствения интелект в публичния сектор. Темата беше продължена от д-р Ива Кръстева, изследовател в GATE Институт, която представи концепцията и приложението на „пространството от данни за града“. 

Сесията продължи със заместник-кмета на Столична община г-н Генчо Керезов, който сподели опита на общината в областта на иновациите и използването на големите данни за развитие и подобряване на обществените услуги.

Г-н Тодор Попов, директор на дирекция „Административно-правно и информационно осигуряване“ в Община Габрово представи техните проекти и добри практики, свързани с оптимизиране на процесите по управление на отпадъците, енергийната ефективност и градската мобилност.

   

В четвъртия и последен панел, чийто акцент бяха големите данни, се включиха г-н Светлогор Киров от Министерството на електронното управление, Maria Claudia Bodino and Athena Vassilopoulos от екипа на Big Data Test Infrastructure, г-жа Михаела Ангелова, д-р Теодора Върбанова. Техните думи отново подчертаха значението на доброто познаване и изследване на съществуващите вече масиви от данни като основа за стратегическо планиране и развитие на публичния сектор.

 

 


Събитието се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд