ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2023

 

На 15 декември 2023 г. в гр. София се проведе официална церемония за награждаване на победителите в Конкурс за добри практики за 2023 г. По време на събитието изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов награди администрациите, участвали с практики тази година, със статуетки и грамоти. Призовите места грабнаха институциите в следните категории:

 

Категория „Управление на хората“

Първа награда в категория „Управление на хората“ получи Министерство на финансите с практиката „Създаване на условия за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите на Министерството на финансите“. Наградата получи г-жа Мая Пандова, директор на дирекция Човешки ресурси и административно обслужване” в министерството.

Второ място се присъди на Националния център за информация и документация с практиката „Интранет – средство за управление и осведоменост на хората в институцията. Наградата се връчи на г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар в институцията.

На трето място са класирани две администрации:

  • Изпълнителна агенция „Програма за образование“, дирекция „Администрация и управление“ с „Практика за нематериално мотивиране на служителите „Една детска усмивка – един мотивиран служител“. Наградата прие г-жа Станислава Илиева, главен секретар в агенцията.
  • Столична община, район „Илинден“ с практиката „Е.К.И.П.“ /Емоционално интелигентно, комуникационно ефективно; иновативно и предприемчиво/ управление на човешките ресурси - екипност и позитивен организационен климат в администрацията на район „Илинден“. Грамотата беше връчена на г-н Радослав Колев, заместник кмет на район „Илинден“.

 

Категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“

На първо място беше отличено Министерство на правосъдието с практиката „Информационна система за единна входна точка за запори и платформа за електронни публични търгове“. Статуетката получи Васил Жбантов, ръководител на звено „Сигурност“ в министерството.

На второ място са класирани две администрации.

  • Национален център за информация и документация с практиката „Обединяване и надграждане на електронни регистри и модули на НАЦИД в областта на академичното признаване и професионалните квалификации“. Наградата прие г-жа Вержиния Цанкова.
  • Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ с практиката „Изграждане на Система за изготвяне на административни актове (СИАА)“. Грамотата  беше връчена на г-н  Здравко Здравков, главен архитект в Столична община.

Трето място спечели Комисия за финансов надзор с практиката „Мобилно приложение FSC Mobile“. Грамотата прие г-жа Деница Кирова, главен секретар в комисията.

 

 

Категория „Социална отговорност“

Победител в категорията е Община Бургас с добрата практика „Създаване на секция „Равни възможности на хората с увреждания“ на официалният сайт на Община Бургас“. Статуетката прие Красимир Червенков.

На второ място се класира Община Варна с практиката „Осигуряване на достъп до информация и решения за равни възможности за хора с трайни увреждания в администрацията“. Грамотата се прие г-н Павел Попов, заместник кмет в общината.

Третото място е за практиката на Областна администрация Сливен „Церемония за признателност към приемните родители от област Сливен Приз „Майчино сърце“. Грамотата се връчи на г-н Кирил Аврамов, главен секретар на ОА Сливен.

 

По време на церемонията г-н Павел Иванов даде възможност на всяка администрация да представи накратко практиката, с която участва в конкурса.

Всички добри практики от 2023 г. са включени в „Сборник с добри практики“, който ще бъде публикуван на интернет страницата на ИПА в началото на следващата година.

Информация за Конкурс 2024 очаквайте през месец май на: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

 


Конкурсът се проведе по проекта на ИПА „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.