Лятна академия за млади лидери 2023

Alt

 

Институтът по публична администрация обявява подбор на участници за Лятна академия за млади лидери 2023, която ще се проведе през месец септември, извън София.

Инициативата е краткосрочно практическо обучение на държавни служители от централната и териториална администрация, които са на възраст до 35 г. (ненавършени 36 към 31.12.2023) и са преминали едногодишния изпитателен срок. Целта е да се предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал.

Документите за кандидатстване включват:

  1. Есе на тема: „Пауза или бързо напред: дилемата пред приложението на технологиите на изкуствения интелект в публичния сектор“
  2. Актуална автобиография с включена подробна информация за настоящото работно място/доброволчески инициативи/стажове/специализации/завършено образование;
  3. Препоръка от прекия или контролиращия ръководител (по образец);

Комплектът документи следва да се изпрати до на имейл: digital@ipa.government.bg, относно „Лятна академия за млади лидери 2023“.

Краен срок за подаване на документите: 30.06.2023 г.

Подробна информация и образци на документи може да намерите в секцията на инициативата Лятна академия.

 

 

 


Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.