СБОРНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА 2023 ГОДИНА

Публикуван е Сборникът с добри практики от конкурса на ИПА за 2023 г. Чрез него Институтът се стреми да популяризира иновативни решения за подобряване дейността на администрацията, както и да дава възможност да се черпят идеи за разработване на нови практики или да се надградят реализирани такива. Сборникът съдържа 42 практики от администрациите в цялата страна в следните категории:

  • Управление на хората;
  • Технологични решения за открито управление и административно обслужване;
  • Социална отговорност.

Церемонията, на която бяха наградени представените в сборника практики, се проведе на 15 декември 2023 г. Повече информация за отличените институции, може да прочетете в новината на сайта на ИПА.

Изданието е финансирано по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.