Лятна академия за млади лидери 2023

В периода 10-15 септември в к.к. Албена се проведе Лятна академия за млади лидери в държавната администрация 2023. 26 млади държавни служители взеха участие в шестдневно обучение, организирано от Института по публична администрация за осма поредна година.

Начало на обучението бе дадено от г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА. В приветствието си към участниците той представи концепцията на Академията и подчерта същественото значение на междуинституционалното сътрудничество, подкрепата и работата в професионални мрежи в администрацията. Програмата продължи с г-н Николай Николов -  психолог и дългогодишен лектор на ИПА, който представи концепциите за лидерски стилове и какво означава да си ефективен лидер в съвременните условия.

Вторият ден от програмата бе посветен на европейската политика в областта на климата и икономическото развитие. Г-н Ясен Георгиев от Института за икономическа политика представи темите през призмата на България. Участниците бяха активно насърчавани да се поставят в ролята на лидери, взимащи решения и даващи своя принос, под формата на предложения, за обвързване на националните и европейски политики.

Третият ден от Академията беше своеобразно продължение на темата за Европейския съюз с акцент върху преговорите в Европейския съвет. Сесията беше проведена от г-н Йоан Терио - аташе за институционално сътрудничество към Посолството на Република Франция в България. Денят завърши със своеобразно предизвикателство към нашите участници – играта на петанк, чрез която да усетят важността на работата в екип, независимо от условията, в които са поставени.

Лятна академия за млади лидери 2023 

   

Четвъртият ден беше посветен на темата за киберсигурността. Г-н Ясен Танев - експерт по киберсигурност, постави пред участниците няколко задачи, свързани с актуалните тенденции в тази област. Младите лидери бяха поставени и в ролята на кибер-детективи и работиха  по задача, разработена от Европейската агенция за киберсигурност / ENISA, след което обсъждаха актуални киберзаплахи като фишинг, социално инженерство и работиха с възможностите на изкуствения интелект.

Петият ден от Лятната академия бе посветен на подхода на дизайн-тинкинга, а фокусът бе към управлението на кризи, комуникацията и осигуряването на киберсигурност на дигиталните решения, които участниците разработваха и защитаваха. Дизайн-тинкинг сесията бе проведена от психолога и дългогодишен лектор на ИПА г-жа Мария Михайлова.

Шестият и последен ден на Академията бе посветен на мрежата от млади лидери и като лектори се изявиха участници от предишни издания на Академията. Г-жа Габриела Савова представи темата за гражданската ангажираност, а г-жа Янина Климентова-Николова и г-жа Женя Гинева-Адамова представиха практическите аспекти на действията на администрацията при разработване на решения за екологични кризи и проблеми.

      

 

 

 


Обучението се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.