Форум "Иновации в администрацията: мисията възможна"

В периода 4-6 декември 2023 г. в гр. Пловдив се проведе  форум „Иновации в администрацията: мисията възможна“. В събитието се включиха над 60 иноватори -  лектори и експерти в държавната администрация.

Форумът бе открит от г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА. В обръщението си към участниците той представи концепцията на събитието и акцентира върху подкрепата и насърчаването на иновациите в държавната администрация.

Програмата продължи с награждаването с грамоти на трите отличени иновативни идеи в проведения през 2023 година конкурс за иновации. Грамоти получиха г-н Радослав Миланов (Администрация на Министерския съвет), г-н Красимир Червенков (Община Бургас) и г-жа Ивелина Маречкова (Регионална дирекция по околната среда и водите – Велико Търново).

Денят завърши с лекцията на проф. д-р Даниела Илиева, която представи подходите за  убеждаваща комуникация.

Вторият ден стартира с представянето на г-жа Жюстин Томс, която чрез практически задачи демонстрира възможностите на социалните канали по отношение на иновациите. Форумът продължи с темата „Дигитални аспекти на иновациите“, представена от г-н Ясен Танев. Освен, че демонстрира различни технологии на изкуствения интелект, той насърчи участниците да тестват и да помислят как биха ги използвали при внедряване на иновации в администрациите.

Денят завърши с екипни задачи, които предизвикаха участниците във форума да разработят модели, свързани с иновативното прилагане на технологиите на изкуствения интелект, в резултат на което те разработиха и кратки видео клипове, представящи идеите им.

Във финалния ден на събитието участниците представиха резултатите от работата си по групи и дискутираха възможностите за реализирането им в администрацията.

 


Форумът се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.