26 Октомври 2018

На 11-12 октомври в хотел Феста в София, се проведе регионална конференция "Европейски ценности и обучение на държавната администрация". Двудневното събитие събра на едно място представители на институти по публична администрация от  Румъния, Гърция и Сърбия, експерти и ръководители от централната администрация, експерти от сродните институти в България, представители на български  университети.

 

След изключително успешната среща на директорите на институти по публична администрация, която се проведе за първи път в България през юни, в рамките на българското председателство на съвета на ЕС, за втори път регионалните институти по публична администрация се събират на едно място, да споделят добри практики в областта на укрепване на европейските ценности и обучението на държавни служители.

 

Събитието бе открито от изпълнителния директор на Института по публична администрация г-н Павел Иванов, който приветства гостите на конференцията с добре дошли. Таня Чунтова, връзки с обществеността на бюрото на Европейския парламент в България,  сподели с гостите ролята на Европейския парламент в интегрирането на европейските ценности в обществото и в публичната администрация. След нея думата взе д-р Здравко Попов, директор на Института по публични политики в България, който също сподели вижданията си за развитието на европейските ценности и за настоящите предизвикателствата пред Европа.

 

Националният институт по администрация (INA) на Румъния бе представен от Клоуди-Емануел Симон, заместник председател на института. Той представи връзката между обучението на държавни служители и цялостното модернизиране на публичната администрация. Следващият презентатор, Никос Китонакис, разказа за добрите практики на Националния център за публична администрация и местно управление в Гърция (EKDDA), в областта на оценяване на ефективността от обучения.

 

Частният сектор също имаше свои представители. Анелия Горгорова от Българската асоциация за управление на хора,  сподели с гостите новите компетенции и модерните тенденции в развитието на знанието и на служителите.

 

Европейското училище по администрация (EUSA), с представител Симона Малтони-Ерани, представи новости в областта на дизайн на обучения и методите, които училището използва за обучение на служителите на институциите и агенциите на ЕС.

 

Д-р Валентин Василев от Югозападния университет „Неофит Рилски“,  презентира добри практики в подготовката на бъдещи държавни служители в департамента по публична администрация на университета. За финал на деня, Силвана Цокова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество“ в Дипломатическия институт в България, сподели политиката и практиката на института в областта на обучение на държавни служители и дипломати.

 

Вторият ден на конференцията стартира с две паралелни практически  сесии. Гостите бяха разделени на две групи. Фасилитатор на една от групите бе Симона Малтони-Ерани, която използва методологията "Световно кафе" (World coffee). Главната  идеябе да бъдат маркирани основните качества, които един ръководител в публичната сфера трябва да притежава. Другият уъркшоп бе „Лаборатория за иновации",  воден от Албена Антонова, лектор в ИПА, която  представи идеята за създаване на лаборатории за дизайн на публични политики. 

 

Срещата завърши с обмен на възможности за сътрудничество между институтите и училищата по публична администрация в региона. Дипломатическият институт в лицето на Силвана Цокова запозна гостите с международните инициативи на института. Мариана Трифонова, мениджър проекти на Института по икономическа политика, презентира Ежегодния летен семинар за млади специалисти в областта на публичните политики. Павел Иванов разказа за инициативата на ИПА България „Лятна академия за млади лидери в държавната администрация“, като гостите се запознаха и със свежите впечатления на един от участниците в Академия 2018, Даниел Шекерлетов.

 

След срещата институтите по публична администрация в региона заявиха желание за сътрудничество и за развитие на съвместни проекти. 

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.