ИПА награди победителите в Конкурс за добри практики 2018

14 Декември 2018
Alt

На 11.12.2018 г. се проведе официалната церемония по връчване на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018. Събитието се проведе в Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ се проведе 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията. На официалната церемония, изпълнителния директор на Института по публична администрация Павел Иванов, връчи награди на победителите и грамоти на всички участващи администрации в три категории – Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

Тази година в Конкурса се включиха 39 проекта, като най-много добри практики бяха подадени в категорията „Социална отговорност“ – 24 практики.

Първа награда в категория „Управление на хората“ получи Министерство на икономиката с практиката „Организационна култура, публичност на дейностите по управление на човешките ресурси и изграждане на възможни кариерни пътеки“. Наградата прие г-жа Иванка Раичкова, директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“.

На второ място в категорията е Министерство на правосъдиетос практиката „Ангажиране и задържане на служителите“, а трето място се присъди на Държавна агенция „Архиви“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, с добрата практика „Разработване и изпълнение на програма на Държавна агенция „Архиви“ за управление на резултатите чрез повишаване на мотивацията на персонала на агенцията, за периода 2018 – 2020 г.“

В категория „Технологични решения за добро управление“ първа награда взе практиката на Агенция „Митници“ „Разработване и развитие на институционална архитектура на АМ (SOA) до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси – Фаза 1“. Наградата прие г-н Кольо Колев – с.д. директор на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ в Агенцията.

На второ място бе община Варна с тема на практиката „Електронен обмен на информация за служебно ползване“, а третото място си поделиха Министерство на вътрешните работи с „Модел на проактивен мониторинг в системата на МВР“, дирекция „Вътрешна сигурност“, а община Кнежа се класира с практиката „Автоматизирана система за управление на детските заведения от приема до изписването му“.

В категория „Социална отговорност“ на първо място се класира практиката на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас „Областна експертна комисия по животновъдство – Бургас“. Наградата се връчи на на г-жа Лидия Станкова, директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас.

Второто място бе поделено от Агенция по заетостта –  Кюстендил, с практиката „Иновативни подходи при предоставянето на услуги от дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил на лица с трайни увреждания“ и община Троян с техния „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян“.

Грамота за трето място получи практиката на Община Смядово „Община Смядово в помощ на хора в риск и неравностойно социално положение“.

Института по публична администрация благодари на всички участвали администрации, за тяхната активност и интересните практики, които предоставиха.

Пълното класиране на практиките може да видите тук.

Повече информация за всички участвали практики, може да видите в Сборник за Добри практики 2018.

 

 

 

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.