17 Декември 2018
Alt

На 12-13 декември в хотел „Феста“ в гр.София се проведе международна конференция на тема „Кибер сигурност в публичната администрация“. Форумът събра на едно място експерти от областта от държавната администрация и от частния сектор.

 

Събитието бе открито от изпълнителния директор на Института по публична администрация (ИПА) г-н Павел Иванов, който представи на кратко актуалността на темата. В самото начало на конференцията беше излъчен приветствен видео клип на г-жа Мария Габриел, комисар по цифрова икономика и цифрово общество, която представи постигнатото до момента в областта на повишаване степента на  кибер сигурност и какви предизвикателства предстоят пред всички държави членки на ЕС. Видео обръщението може да видите тук.

 

Първият ден продължи с презентация на д-р Георги Шарков, изпълнителен директор на „Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа“. Той представи на участниците основни нормативни документи и източници в областта на кибер сигурността, като изведе на преден план нуждата от създаването на постоянно действащи центрове за обмен на информация и оценка на мащабите на случващите се атаки. 

 

Г-н Красимир Симонски, заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“, даде поглед върху новия Закон за кибер сигурност, който бе приет на 31 октомври 2018г.. Г-н Симонски представи в дълбочина какво произлиза от него за всички граждани и администрацията, какъв е неговия обхват и др. Според г-н Симонски се наблюдават по-малък брой инциденти, но с по-сериозен обхват и по-сложни за отразяване последствия.

 

Г-жа Деница Кожухарова от Фондация „Право и Интернет“, направи кратко представяне на проектите на фондацията и тяхната практика за кибер хигиена и кибер сигурност. След нея се включи доц. д-р Боян Жеков, който направи кратки коментари по изказванията до сега и представи други проекти в областта на кибер сигурността, и част от акцентите на програма Хоризонт 2020.

 

Следобедът продължи с участието на заместник директора на Националния център по кибер сигурност на Великобритания – г-н Питър Яп (Peter Yapp).Той представи добри практики от Великобритания, тяхната стратегия за кибер сигурност и нуждата от глобална безопасност. Той отбеляза, че колкото и добра да е една система, винаги ще има атаки/инциденти, но по-важното е как се реагира в такива ситуации, което именно може да намали щетите.   

 

Първият ден завърши с представянето на  част от резултатите от изследване на ИПА на тема „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“. То се осъществява от Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН съвместно с представители на Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и „Европейски софтуерен институт - Център Източна Европа“. В презентацията взеха участие експерти към БАН – доц. д-р Димитрина Полимирова, доц. Велизар Шаламанов и доц. Тодор Тагарев.

 

Вторият ден започна с презентация на г-н Павел Иванов, който обвърза направените проучвания от ИПА, чрез анализ на потребностите, и различни обучения, които институтът предлага. Бяха представени конкретни обучения в областта на информационната сигурност, имащи за цел да дадат поне основни познания на държавните служители, както и специализирани обучения като това за ИТ лидери. Изведена бе нуждата от комуникация и подобряване на компютърните знания на администрацията като цяло.

 

Г-н Любомир Тилев и г-н Георги Ганев от IBM България представиха добри практики в областта на кибер сигурността от частния сектор. Бяха посочени основните предизвикателства в публичния сектор – липсата на достатъчно знания и кадри; трудности при дигиталната трансформация; намаляване на вътрешните заплахи и други, като бяха дадени съвети и препоръки за преодоляването им.

 

На финала на конференцията участниците имаха възможност да чуят презентацията на един от главните специалисти за кибер сигурност на Microsoft – г-н Йоад Двир (Yoad Dvir). В представянето си той бе включил схеми на това как протича една атака и как следва да се реагира; четирите златни правила за кибер сигурност; единадесетте основни въпроса, на които да си отговорим, за да преценим дали сме достатъчно кибер защитени като организация и други.

 

И в двата дни презентациите бяха съпроводени от оживени дискусии и въпроси към лекторите. Аудиторията беше активна и вземаше отношение по темата. Самата конференцията беше организирана по проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.