02 Ноември 2018
Alt

В периода 25 – 26 октомври 2018 г. Институтът по публична администрация (ИПА) организира Среща за обсъждане на Каталог 2019 г.  Събитието се проведе във Велинград, в изпълнение на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Изпълнителният директор на ИПА – г-н Павел Иванов представи общата структура на Каталога, както и възможностите за обучения по поръчка и обучения в чужбина.  На срещата се дискутира и изготвения от екип на Института Анализ на потребностите от обучения на държавната администрация за периода 2019 – 2022 г.. Целта на анализа е да установи общите потребности от обучение, породени от промени или свързани с предстоящи промени в администрацията. Той ще бъде основа за изготвяне на каталозите на ИПА в следващите четири години. Анализът има национален обхват и установява  потребности от обучение на централно, областно и общинско ниво. В изследването взеха участие близо 1000 служители на ръководни и експертни длъжности, специфични целеви групи като вътрешни одитори, представители на инспекторатите и лекторите на ИПА.

 

На събитието присъстваха 40 представители на администрацията, които взеха активно участие в обсъждането на представените обучения за Каталог 2019 г.  и Анализа. Благодарим на всички участници за доброто партньорство и споделените идеи за взаимодействие.

 

         

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.